18 aug 2015 14:36

19 aug 2015 17:55

Sötåsens ställning stärks

Uddetorp tappar gymnasieutbildningar

UPPDATERAD: Sötåsen och Svenljunga tar hand om gymnasieverksamhet medan Uddetorp får vuxenutbildningen. Regionens tre övriga naturbrukskolor läggs ned enligt ett tjänstemannaförslag.

Under tisdagen presenterades förslaget om hur framtidens naturbruksskolor ska arbeta.

Utredningen innehåller fyra olika alternativ, men tjänstemännen förordar ett av dem.

Förslaget innebär att gymnasiedelen kommer att finnas i Sötåsen (lantbruk, djur och trädgård samt särskola) och Svenljunga (skog, jakt och naturturism).

Uddetorp tappar

Uddetorp tappar gymnasieutbildningarna, men blir ett centrum för vuxenutbildningarna, dit både den kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan koncentreras. Anläggningen blir en filial till Sötåsen.

Hästutbildningarna samlas till Axevalla, och blir en filial till Sötåsen.

De tre skolorna ska även utgöra ett kunskap- och kompetenscentra för de gröna näringarna.

– Uddetorp får en viktig roll, inte minst i utvecklingsarbetet tillsammans med SLU, säger Ulf Eriksson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Han tillägger:

– Behovet av vuxenutbildningar är stort, branschen behöver folk och det finns många vuxna som vill utbilda sig på nytt.

Ett förslag

Han betonar att det ännu så länge handlar om ett förslag och att beslut tas den 17 september. Nu ska förslaget behandlas och diskuteras av politiken.

– Men det är viktigt att vi får en utbildningsorganisation som kan fungera i framtiden. Just nu har vi få sökande, skolorna blir små elevmässigt vilket inte är bra. Vi hoppas få ett långsiktigt beslut som alla känner är gemensamt.

Att skolorna i Strömma, Nuntorp och Dingle läggs ned, och Uddetorp tappar gymnasieutbildningarna lär vålla debatt.

– Det kommer säkert att bli lokal opinion, men det är viktigt att få upp elevantalet, kvaliteten och få ordning på ekonomin. Jag tror nog att ungdomarna ser mer till utbildningens innehåll än var den är belägen, säger Ulf Eriksson.

Hur avvecklingen av skolorna som läggs ned kan ske är inte klart, men utredningen förordar att eleverna i årskurs ett och två samt särskolans år ett till tre vid årsskiftet erbjuds platser på Sötåsen eller Svenljunga. De som går i trean tar studenten på respektive skola.

Under tisdagen presenterades förslaget om hur framtidens naturbruksskolor ska arbeta.

Utredningen innehåller fyra olika alternativ, men tjänstemännen förordar ett av dem.

Förslaget innebär att gymnasiedelen kommer att finnas i Sötåsen (lantbruk, djur och trädgård samt särskola) och Svenljunga (skog, jakt och naturturism).

Uddetorp tappar

Uddetorp tappar gymnasieutbildningarna, men blir ett centrum för vuxenutbildningarna, dit både den kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan koncentreras. Anläggningen blir en filial till Sötåsen.

Hästutbildningarna samlas till Axevalla, och blir en filial till Sötåsen.

De tre skolorna ska även utgöra ett kunskap- och kompetenscentra för de gröna näringarna.

– Uddetorp får en viktig roll, inte minst i utvecklingsarbetet tillsammans med SLU, säger Ulf Eriksson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Han tillägger:

– Behovet av vuxenutbildningar är stort, branschen behöver folk och det finns många vuxna som vill utbilda sig på nytt.

Ett förslag

Han betonar att det ännu så länge handlar om ett förslag och att beslut tas den 17 september. Nu ska förslaget behandlas och diskuteras av politiken.

– Men det är viktigt att vi får en utbildningsorganisation som kan fungera i framtiden. Just nu har vi få sökande, skolorna blir små elevmässigt vilket inte är bra. Vi hoppas få ett långsiktigt beslut som alla känner är gemensamt.

Att skolorna i Strömma, Nuntorp och Dingle läggs ned, och Uddetorp tappar gymnasieutbildningarna lär vålla debatt.

– Det kommer säkert att bli lokal opinion, men det är viktigt att få upp elevantalet, kvaliteten och få ordning på ekonomin. Jag tror nog att ungdomarna ser mer till utbildningens innehåll än var den är belägen, säger Ulf Eriksson.

Hur avvecklingen av skolorna som läggs ned kan ske är inte klart, men utredningen förordar att eleverna i årskurs ett och två samt särskolans år ett till tre vid årsskiftet erbjuds platser på Sötåsen eller Svenljunga. De som går i trean tar studenten på respektive skola.