18 aug 2015 09:51

18 aug 2015 09:52

Tandvården hoppas på fler utbildningsplatser

Statsminister Stefan Löfven (S) har lovat mer pengar till yrkeshögskolan. Tandvården hoppas på fler utbildningsplatser för tandsköterskor.

Det är brist på tandsköterskor i Västra Götaland. Inom några år befaras läget förvärras. Tandvården i regionen, inklusive den privata sidan, beräknar att det behövs 100 nya tandsköterskor per år de närmaste tio åren.

– Vi står inför en omfattande generationsväxling. Samtidigt är tandsköterskorna den största yrkeskategorin inom tandvården, säger Anneli Bernhardsson, personalchef inom regionens offentliga tandvård.

Utbildningstakten i Västra Götaland motsvarar inte behovet. Det finns utbildningar, via yrkeshögskolan, i Mariestad, Göteborg och Uddevalla. Enligt de beslut som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tagit kommer 54 tandsköterskor (30 i Uddevalla och 24 i Mariestad) att vara klara med sin utbildning 2016. Året därpå blir 30 elever, som studerar i Göteborg, klara och 2018 är det bara i Mariestad (24 elever) som tandsköterskor kommer att få sin examen.

Totalt 108 tandsköterskor på tre år, behovet är 300.

– Utöver de här platserna finns det inga beslut. Vi tycker att det är märkligt att det inte finns en kontinuerlig plan, men yrkeshögskolan fattar bara beslut tre år framåt, säger Bernhardsson.

Hon betonar att tandvården i god tid har signalerat till myndigheterna om det kommande läget. Förra året fick regionen till ett möte med myndigheten. Läget förklarades men när ansökningarna skulle beviljas blev utfallet magert.

– Det kan bli riktigt kärvt, läget är oroväckande. Vi har redan en bristsituation, med kliniker som inte lyckats rekrytera tandsköterskor. Framförallt i ”stor-Göteborg”.

Under en pressträff i söndags lovade statsminister Stefan Löfven fler platser, 2 500 år 2016 och 6 000 per år 2017-2019, på yrkeshögskolan. MYH fördelar platserna, och brukar öppna upp för ansökningar i september, besluten fattas i februari.

Anneli Bernhardsson hoppas att så många platser som möjligt.

– Samtidigt är det många sökande utbildningarna. Det är ännu ett skäl till att utöka.

Det är brist på tandsköterskor i Västra Götaland. Inom några år befaras läget förvärras. Tandvården i regionen, inklusive den privata sidan, beräknar att det behövs 100 nya tandsköterskor per år de närmaste tio åren.

– Vi står inför en omfattande generationsväxling. Samtidigt är tandsköterskorna den största yrkeskategorin inom tandvården, säger Anneli Bernhardsson, personalchef inom regionens offentliga tandvård.

Utbildningstakten i Västra Götaland motsvarar inte behovet. Det finns utbildningar, via yrkeshögskolan, i Mariestad, Göteborg och Uddevalla. Enligt de beslut som Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tagit kommer 54 tandsköterskor (30 i Uddevalla och 24 i Mariestad) att vara klara med sin utbildning 2016. Året därpå blir 30 elever, som studerar i Göteborg, klara och 2018 är det bara i Mariestad (24 elever) som tandsköterskor kommer att få sin examen.

Totalt 108 tandsköterskor på tre år, behovet är 300.

– Utöver de här platserna finns det inga beslut. Vi tycker att det är märkligt att det inte finns en kontinuerlig plan, men yrkeshögskolan fattar bara beslut tre år framåt, säger Bernhardsson.

Hon betonar att tandvården i god tid har signalerat till myndigheterna om det kommande läget. Förra året fick regionen till ett möte med myndigheten. Läget förklarades men när ansökningarna skulle beviljas blev utfallet magert.

– Det kan bli riktigt kärvt, läget är oroväckande. Vi har redan en bristsituation, med kliniker som inte lyckats rekrytera tandsköterskor. Framförallt i ”stor-Göteborg”.

Under en pressträff i söndags lovade statsminister Stefan Löfven fler platser, 2 500 år 2016 och 6 000 per år 2017-2019, på yrkeshögskolan. MYH fördelar platserna, och brukar öppna upp för ansökningar i september, besluten fattas i februari.

Anneli Bernhardsson hoppas att så många platser som möjligt.

– Samtidigt är det många sökande utbildningarna. Det är ännu ett skäl till att utöka.