21 aug 2015 16:33

23 aug 2015 14:17

50,5 miljoner sämre än budgeten

Efter sju månader har Skaraborgs sjukhus ett underskott på nästan 70 miljoner, vilket är 50,5 miljoner sämre än budgeten.

– I november ska vi ha ett nollresultat, betonar ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP).

Efter juli månads utgång är det samlade underskottet 69,2 miljoner. Budgeten ligger på -18,7 och avvikelsen är 50,5 miljoner kronor.

Skas underskott följs noggrant av regionstyrelsen och senast under november ska verksamheten redovisa ett nollresultat.

”Skyndar långsamt”

Just nu pekar prognosen på ett underskott på 65 miljoner, Skas får ha ett underskott på 50 över hela året.

– Från början var prognosen ett underskott på 130 miljoner. Det har ju halverats och vi skyndar långsamt, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP) och tillägger:

– Samtidigt har vi en budget på cirka 3,7 miljarder. Vi måste prata mer om de värden vi har och mindre om det vi inte har.

Ekonomin var en av informationspunkterna vid fredagens extra styrelsemöte. Ledamöterna fick även en dragning från varje verksamhetsområde, avseende bland annat ekonomi, olika åtgärder samt en analys av läget.

– Vi hade en bra genomgång. Det är viktigt att hela tiden koppla till kvalitet. En hög kvalitet innebär inte alltid högre kostnader, utan tvärtom.

Halvering

Enligt julirapporten kommer de största budgetavvikelserna från bemanningsföretag, som inte budgeterats alls, och löner. Sommarersättningen under juni och juli bedöms till cirka fem miljoner, vilket är en halvering jämfört med 2014.

Skas har 36 fler läkare, men 26 färre sjuksköterskor/barnmorskor, jämfört med för ett år sedan. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma tidpunkt 2014.

Efter juli månads utgång är det samlade underskottet 69,2 miljoner. Budgeten ligger på -18,7 och avvikelsen är 50,5 miljoner kronor.

Skas underskott följs noggrant av regionstyrelsen och senast under november ska verksamheten redovisa ett nollresultat.

”Skyndar långsamt”

Just nu pekar prognosen på ett underskott på 65 miljoner, Skas får ha ett underskott på 50 över hela året.

– Från början var prognosen ett underskott på 130 miljoner. Det har ju halverats och vi skyndar långsamt, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (FP) och tillägger:

– Samtidigt har vi en budget på cirka 3,7 miljarder. Vi måste prata mer om de värden vi har och mindre om det vi inte har.

Ekonomin var en av informationspunkterna vid fredagens extra styrelsemöte. Ledamöterna fick även en dragning från varje verksamhetsområde, avseende bland annat ekonomi, olika åtgärder samt en analys av läget.

– Vi hade en bra genomgång. Det är viktigt att hela tiden koppla till kvalitet. En hög kvalitet innebär inte alltid högre kostnader, utan tvärtom.

Halvering

Enligt julirapporten kommer de största budgetavvikelserna från bemanningsföretag, som inte budgeterats alls, och löner. Sommarersättningen under juni och juli bedöms till cirka fem miljoner, vilket är en halvering jämfört med 2014.

Skas har 36 fler läkare, men 26 färre sjuksköterskor/barnmorskor, jämfört med för ett år sedan. Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med samma tidpunkt 2014.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.