21 aug 2015 08:00

21 aug 2015 08:00

Utbildning som gynnar Skaraborg

SKARABORG: Blivande tandsköterskor pluggar i Mariestad

45 tandsköterskor vid klinikerna i Skaraborg når pensionsåldern de närmaste fem åren.
– Vi är mycket glada över att vi har en utbildning i Mariestad, säger områdeschefen Marie Eriksson.

I början av veckan skrev vi att de närmaste tio åren behöver 100 tandsköterskor rekryteras till klinikerna, både offentliga och privata, i regionen per år. Exakt hur många som behövs i Skaraborg är självklart svårt att ange, men under 2015-2019 kommer 45 tandsköterskor, vid totalt 20 offentliga kliniker i Skaraborg, att fylla 65.

Marie Eriksson, områdeschef för klinikerna i Skaraborg, är glad över att det finns en tandsköterskeutbildning i Mariestad. Flera från Skaraborg går utbildningen och börjar efter det på någon klinik i närheten.

– Det är vår stora lycka. Vi kan försöka rekrytera externt, men angränsande län är i samma läge.

Vad blir effekten om det ändå blir vakanser?

– Tandsköterskorna är en viktig del i teamen för att vi ska vara så effektiva som möjligt och hinna ta emot alla som söker oss. Ett tag går det att lösa, men problemen eskalerar om det inte blir en lösning. Samtidigt går inte alla i pension vid 65, det är många som jobbar vidare.

Under åren 2012-2014 rekryterades nio tandsköterskor externt till klinikerna i Skaraborg. Under samma tidsperiod anställdes 15 tandhygienister. Under de närmaste fem åren når fem pensionsåldern. Eftersom tandvården växlar i bemanningen och ska ha lika många tandhygienister som tandläkare, bedöms behovet i Skaraborg till 25 tandhygienister de närmaste fem åren.

– Det blir bekymmer nu när tandhygienistutbildningen i Karlstad läggs ned, säger personalchefen Anneli Bernhardsson.

I början av veckan skrev vi att de närmaste tio åren behöver 100 tandsköterskor rekryteras till klinikerna, både offentliga och privata, i regionen per år. Exakt hur många som behövs i Skaraborg är självklart svårt att ange, men under 2015-2019 kommer 45 tandsköterskor, vid totalt 20 offentliga kliniker i Skaraborg, att fylla 65.

Marie Eriksson, områdeschef för klinikerna i Skaraborg, är glad över att det finns en tandsköterskeutbildning i Mariestad. Flera från Skaraborg går utbildningen och börjar efter det på någon klinik i närheten.

– Det är vår stora lycka. Vi kan försöka rekrytera externt, men angränsande län är i samma läge.

Vad blir effekten om det ändå blir vakanser?

– Tandsköterskorna är en viktig del i teamen för att vi ska vara så effektiva som möjligt och hinna ta emot alla som söker oss. Ett tag går det att lösa, men problemen eskalerar om det inte blir en lösning. Samtidigt går inte alla i pension vid 65, det är många som jobbar vidare.

Under åren 2012-2014 rekryterades nio tandsköterskor externt till klinikerna i Skaraborg. Under samma tidsperiod anställdes 15 tandhygienister. Under de närmaste fem åren når fem pensionsåldern. Eftersom tandvården växlar i bemanningen och ska ha lika många tandhygienister som tandläkare, bedöms behovet i Skaraborg till 25 tandhygienister de närmaste fem åren.

– Det blir bekymmer nu när tandhygienistutbildningen i Karlstad läggs ned, säger personalchefen Anneli Bernhardsson.