25 aug 2015 17:49

25 aug 2015 17:49

S funderar på naturbruksskolornas framtid

Socialdemokraterna i regionen ser över naturbruksskolornas framtid.

– Vi funderar på en bredare lösning, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Ett förslag från naturbruksförvaltningen förespråkar att regionen koncentrerar utbildningarna till Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp (vuxenutbildningen). Resterande skolor läggs ned.

Annan lösning

S-gruppen i regionen har diskuterat en annan lösning, men är långt ifrån klara. Alex Bergström betonar betydelsen av nya avtal, för samtliga elevgrupper, med kommunerna men vill inte gå in närmare på hur partiet tänker mer än att det kan bli en bredare lösning.

I utredningen finns det fyra olika förslag.

Hybrid

– Det kan bli en hybrid. Göteborg ska in i verksamheten, dessutom vill vi titta på den maritima sidan, inte minst när det gäller Vänern och Vättern.

Bråttom

Det är bråttom. 17 september ska regionutvecklingsnämnden ta beslut.

Kunde ni ha gjort något annorlunda den förra mandatperioden, då S. MP och V styrde?

– Vi försökte få ett nytt avtal med kommunerna, men nådde inte fram. Det borde vi ha lyckats med.

Ett förslag från naturbruksförvaltningen förespråkar att regionen koncentrerar utbildningarna till Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp (vuxenutbildningen). Resterande skolor läggs ned.

Annan lösning

S-gruppen i regionen har diskuterat en annan lösning, men är långt ifrån klara. Alex Bergström betonar betydelsen av nya avtal, för samtliga elevgrupper, med kommunerna men vill inte gå in närmare på hur partiet tänker mer än att det kan bli en bredare lösning.

I utredningen finns det fyra olika förslag.

Hybrid

– Det kan bli en hybrid. Göteborg ska in i verksamheten, dessutom vill vi titta på den maritima sidan, inte minst när det gäller Vänern och Vättern.

Bråttom

Det är bråttom. 17 september ska regionutvecklingsnämnden ta beslut.

Kunde ni ha gjort något annorlunda den förra mandatperioden, då S. MP och V styrde?

– Vi försökte få ett nytt avtal med kommunerna, men nådde inte fram. Det borde vi ha lyckats med.