25 aug 2015 18:50

25 aug 2015 22:33

Vårdförbundet sade nej till Skas

Vårdförbundet sa nej då Skaraborgs sjukhus ville använda ett bemanningsföretag utan kollektivavtal.

I våras anställdes, via ett bemanningsföretag, en sjuksköterska på akuten vid Skas i Skövde. Vakansläget och arbetsbelastning gjorde att det var svårt att bemanna. Skas försökt få tag på sjuksköterskor via regionens upphandlade bolag, men de kunde inte skicka någon.

Ville teckna

Skas ville teckna avtal med bemanningsföretaget för att kunna plocka in sjuksköterskan vid behov under sommaren och resten av året. Det aktuella bemanningsföretaget saknade kollektivavtal och Vårdförbundet sade nej vid en MBL-förhandling som avslutades i oenighet.

Samma förhållanden

– Vi vill att de som kommer in ska jobba under samma förhållanden som vi övriga i regionen. Självklart ska det finnas kollektivavtal, säger Anette Karlsson, Vårdförbundet.

Hur ser ni på att arbetsgivaren använder sig av bemanningsföretag?

Gillar inte

– Egentligen gillar vi inte det. Nu när läget är som det är ska våra medlemmar inte behöva slita ihjäl sig, men kollektivavtal är viktigt.

Skas personalchef Peder Yderhag säger att bemanningsföretag som anlitas ska ha kollektivavtal.

– Men vi kan stå inför en prekär situation då patientsäkerheten riskeras. Det är enda skälet till om vi snabbt tar in personal från företag utan kollektivavtal.

Kan inte ställa krav

Regionen kan inte ställa krav på att de aktuella bemanningsföretagen har kollektivavtal.

– Inte enligt lagen om offentlig upphandling, men visst är det en fördel för oss om det finns ett kollektivavtal, säger personaldirektör Marina Olsson.

Företagen som anlitas ska dock följa regionens policyer och riktlinjer.

– När vi skriver nya avtal ställer vi krav på att företaget kontrollerar att den anställde följer arbetslagstiftningen.

Karens

Regionen har även en karensregel på sex månader. En person som tidigare varit anställd av Västra Götalandsregionen, måste vänta innan han eller hon får jobba i en regional verksamhet via ett bemanningsföretag.

Vill minska

Regionen vill minska beroendet av bemanningsföretag och sedan en tid är det stopp för psykiatrin att plocka in bemanningsläkare, även om Skas har fått tillstånd att göra det. Från och med första oktober i år finns det ett principiellt stopp för att anlita sjuksköterskor från bemanningsföretag. Undantag medges. På Skas har två av tre ansökningar avslagits.

I våras anställdes, via ett bemanningsföretag, en sjuksköterska på akuten vid Skas i Skövde. Vakansläget och arbetsbelastning gjorde att det var svårt att bemanna. Skas försökt få tag på sjuksköterskor via regionens upphandlade bolag, men de kunde inte skicka någon.

Ville teckna

Skas ville teckna avtal med bemanningsföretaget för att kunna plocka in sjuksköterskan vid behov under sommaren och resten av året. Det aktuella bemanningsföretaget saknade kollektivavtal och Vårdförbundet sade nej vid en MBL-förhandling som avslutades i oenighet.

Samma förhållanden

– Vi vill att de som kommer in ska jobba under samma förhållanden som vi övriga i regionen. Självklart ska det finnas kollektivavtal, säger Anette Karlsson, Vårdförbundet.

Hur ser ni på att arbetsgivaren använder sig av bemanningsföretag?

Gillar inte

– Egentligen gillar vi inte det. Nu när läget är som det är ska våra medlemmar inte behöva slita ihjäl sig, men kollektivavtal är viktigt.

Skas personalchef Peder Yderhag säger att bemanningsföretag som anlitas ska ha kollektivavtal.

– Men vi kan stå inför en prekär situation då patientsäkerheten riskeras. Det är enda skälet till om vi snabbt tar in personal från företag utan kollektivavtal.

Kan inte ställa krav

Regionen kan inte ställa krav på att de aktuella bemanningsföretagen har kollektivavtal.

– Inte enligt lagen om offentlig upphandling, men visst är det en fördel för oss om det finns ett kollektivavtal, säger personaldirektör Marina Olsson.

Företagen som anlitas ska dock följa regionens policyer och riktlinjer.

– När vi skriver nya avtal ställer vi krav på att företaget kontrollerar att den anställde följer arbetslagstiftningen.

Karens

Regionen har även en karensregel på sex månader. En person som tidigare varit anställd av Västra Götalandsregionen, måste vänta innan han eller hon får jobba i en regional verksamhet via ett bemanningsföretag.

Vill minska

Regionen vill minska beroendet av bemanningsföretag och sedan en tid är det stopp för psykiatrin att plocka in bemanningsläkare, även om Skas har fått tillstånd att göra det. Från och med första oktober i år finns det ett principiellt stopp för att anlita sjuksköterskor från bemanningsföretag. Undantag medges. På Skas har två av tre ansökningar avslagits.