27 aug 2015 15:58

27 aug 2015 15:58

Professor Algers prisas av SLU

UTMÄRKELSE

Professor Bo Algers från Skara får SLU:s stora förtjänstmedalj. Han får medaljen för att han är drivande inom flera områden och på så sätt påverkat djurskydd och djurvälfärd i hela Europa, enligt ATL.nu.

Algers forskning har bland annat legat till grund för nya regler för djurtransporter och mobil slakt av nötkreatur.

SLU:s förtjänstmedalj i guld går till ämnesrådet Catharina Stenborg Blom. Medaljen i silver går till Gabriella Lindgren för forskning om tamhästens genetik.

Professor Bo Algers från Skara får SLU:s stora förtjänstmedalj. Han får medaljen för att han är drivande inom flera områden och på så sätt påverkat djurskydd och djurvälfärd i hela Europa, enligt ATL.nu.

Algers forskning har bland annat legat till grund för nya regler för djurtransporter och mobil slakt av nötkreatur.

SLU:s förtjänstmedalj i guld går till ämnesrådet Catharina Stenborg Blom. Medaljen i silver går till Gabriella Lindgren för forskning om tamhästens genetik.