28 aug 2015 09:00

28 aug 2015 09:58

Fick fallskador på sjukhuset

IVO

En kvinna saknade ett läkemedel i sin apodos under tre veckor, innan det upptäcktes. Sedan blev patienten sämre, och vårdades på njurmedicin vid Skaraborgs sjukhus under cirka två veckor.

Under den tiden föll hon flera gånger och fick sårskador som infekterades. Efter ytterligare sjukhusvård anmäldes Skas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för utebliven medicinering och fall under vårdtiden. Ivo menar att kvinnan fått korrekt vård och avslutar ärendet utan att ge kritik.

En kvinna saknade ett läkemedel i sin apodos under tre veckor, innan det upptäcktes. Sedan blev patienten sämre, och vårdades på njurmedicin vid Skaraborgs sjukhus under cirka två veckor.

Under den tiden föll hon flera gånger och fick sårskador som infekterades. Efter ytterligare sjukhusvård anmäldes Skas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, för utebliven medicinering och fall under vårdtiden. Ivo menar att kvinnan fått korrekt vård och avslutar ärendet utan att ge kritik.