28 aug 2015 06:00

28 aug 2015 06:00

Ger klartecken för Västlänken

LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen säger ja till järnvägsplanen för Västlänken, som är en järnvägsförbindelse i tunnel under centrala Göteborg för pendel- och regiontåg. Länsstyrelsen menar att en utbyggnad av järnvägsnätet är bra ur flera miljöaspekter och för den regionala tillväxten, enligt ett pressmeddelande.

Västlänken innebär en påverkan av kulturmiljön men länsstyrelsen anser att riksintresset för kommunikation väger tyngre än riksintresset för kulturmiljövård.

Länsstyrelsen säger ja till järnvägsplanen för Västlänken, som är en järnvägsförbindelse i tunnel under centrala Göteborg för pendel- och regiontåg. Länsstyrelsen menar att en utbyggnad av järnvägsnätet är bra ur flera miljöaspekter och för den regionala tillväxten, enligt ett pressmeddelande.

Västlänken innebär en påverkan av kulturmiljön men länsstyrelsen anser att riksintresset för kommunikation väger tyngre än riksintresset för kulturmiljövård.