30 aug 2015 20:15

30 aug 2015 20:15

Vill öppna fler kyrkor

UPPSALA: Motioner till kyrkomötet

Öppna kyrkor och stöd till kristna som förföljs.

Det innehåller två av motionerna som kommer från Skara stift till kyrkomötet i Uppsala.

Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, hålls i Uppsala i två sessioner under hösten. Den första äger rum 22–25 september och den andra 15–18 november.

Vill öppna kyrkorna

Ett stort antal motioner har kommit in till mötet varav ett tiotal kommer från ledamöter i Skara stift.

Bland andra har Per Lindberg, Skövde, motionerat och han vill öppna kyrkorna så att de är tillgängliga för allmänheten. Han har skrivit under motionen tillsammans med sex andra kyrkomötesombud.

Kristna hotas

De konstaterar att det står i kyrkoordningen att kyrkobyggnaderna ska hållas tillgängliga för allmänheten. Motionärerna konstaterar också att den som reser i Sverige möts av många låsta kyrkportar. Orsaken är ofta rädsla för stölder och skadegörelse, något som ökat på senare år.

Per Lindberg och hans medmotionärer anser att det bör göras en kartläggning om församlingarna på ett rimligt sätt håller kyrkorna öppna för allmänheten.

Leif Nordlander i Vara vill att Svenska kyrkan ska arbeta aktivt för att stödja kristna som hotas, förföljs och fördrivs runt om i världen.

Han menar att de bör få känna stödet från Svenska kyrkan som är en av de största och rikaste evangeliskt-lutherska kyrkorna i världen.

Han efterlyser därför åtgärder för att bevaka situationen och på olika sätt stödja de drabbade, inte minst genom samarbete med internationella organisationer.

Söka nya vägar

Andra motioner handlar om hur uppgifterna för församlingsråden ska bli tydligare samt att Svenska kyrkan bör reagera på medlemstappet och söka nya vägar för sitt budskap.

Biskop Åke Bonnier motionerar tillsammans med fyra andra, varav två också är biskopar, om att biskopsvalen bör utredas.

Kan missgynna kyrkan

I dag sker valet i en relativt krånglig procedur där präster, diakoner och ett antal lekmän har rösträtt. Motionärerna menar att detta kan leda till att Svenska kyrkan kan få biskopar med snarlik kompetens.

Detta kan i så fall missgynna kyrkan som helhet eftersom det minskar bredden på kunskaper och erfarenhet i biskopsmötet.

Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, hålls i Uppsala i två sessioner under hösten. Den första äger rum 22–25 september och den andra 15–18 november.

Vill öppna kyrkorna

Ett stort antal motioner har kommit in till mötet varav ett tiotal kommer från ledamöter i Skara stift.

Bland andra har Per Lindberg, Skövde, motionerat och han vill öppna kyrkorna så att de är tillgängliga för allmänheten. Han har skrivit under motionen tillsammans med sex andra kyrkomötesombud.

Kristna hotas

De konstaterar att det står i kyrkoordningen att kyrkobyggnaderna ska hållas tillgängliga för allmänheten. Motionärerna konstaterar också att den som reser i Sverige möts av många låsta kyrkportar. Orsaken är ofta rädsla för stölder och skadegörelse, något som ökat på senare år.

Per Lindberg och hans medmotionärer anser att det bör göras en kartläggning om församlingarna på ett rimligt sätt håller kyrkorna öppna för allmänheten.

Leif Nordlander i Vara vill att Svenska kyrkan ska arbeta aktivt för att stödja kristna som hotas, förföljs och fördrivs runt om i världen.

Han menar att de bör få känna stödet från Svenska kyrkan som är en av de största och rikaste evangeliskt-lutherska kyrkorna i världen.

Han efterlyser därför åtgärder för att bevaka situationen och på olika sätt stödja de drabbade, inte minst genom samarbete med internationella organisationer.

Söka nya vägar

Andra motioner handlar om hur uppgifterna för församlingsråden ska bli tydligare samt att Svenska kyrkan bör reagera på medlemstappet och söka nya vägar för sitt budskap.

Biskop Åke Bonnier motionerar tillsammans med fyra andra, varav två också är biskopar, om att biskopsvalen bör utredas.

Kan missgynna kyrkan

I dag sker valet i en relativt krånglig procedur där präster, diakoner och ett antal lekmän har rösträtt. Motionärerna menar att detta kan leda till att Svenska kyrkan kan få biskopar med snarlik kompetens.

Detta kan i så fall missgynna kyrkan som helhet eftersom det minskar bredden på kunskaper och erfarenhet i biskopsmötet.