01 sep 2015 06:00

01 sep 2015 06:00

Otillräcklig smärtlindring

IVO

En kvinna med njurstensanfall anmälde till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att hon inte fick tillräcklig smärtlindring vid Skaraborgs sjukhus. Hon kom till sjukhuset via ambulans, fick smärtlindrande injektioner och stolpiller men anser att det var en ”fruktansvärd upplevelse”.

Ivo avslutar ärendet utan att rikta kritik, men konstaterar att det föreligger en skillnad mellan patientens upplevelse och det som framgår i det övriga utredningsmaterialet.

En kvinna med njurstensanfall anmälde till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att hon inte fick tillräcklig smärtlindring vid Skaraborgs sjukhus. Hon kom till sjukhuset via ambulans, fick smärtlindrande injektioner och stolpiller men anser att det var en ”fruktansvärd upplevelse”.

Ivo avslutar ärendet utan att rikta kritik, men konstaterar att det föreligger en skillnad mellan patientens upplevelse och det som framgår i det övriga utredningsmaterialet.