01 sep 2015 20:28

01 sep 2015 20:34

Prognos ända till 2032

VÄSTRA GÖTALAND: Ekonomisk översikt över lång tid

Regionen ska plocka fram en ekonomisk prognos som sträcker sig ända fram till 2032.
– Tio år går det att vara exakt, sedan handlar det mer om riktningen, säger ekonomidirektör Joakim Björck.

Normalt brukar regionens ekonomiska prognoser handla om en mandatperiod, vilket innebär maximalt fyra år. Många, inklusive ett flertal politiker, menar att det är en för kort period. Investeringar i fastigheter är ett exempel som gör att ekonomiska prognoser snabbt kan bli mindre korrekta om det händer något. Pensionskostnader kan också ställa till det.

– Det finns långtidsprognoser från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som vi ska använda tillsammans med egna bedömningar. Det kommer att göras en rimlig beräkning av kostnader och intäkter, säger Joakim Björck.

Prognosen ska underlätta i den långsiktiga ekonomiska planeringen, och presenteras i det budgetunderlag som partierna får varje år. Politikerna ska tidigt kunna se när det behövs tas strategiska beslut. Sjukvårdens finansiering och kollektivtrafikens utveckling är två faktorer som gör att ett så korrekt ekonomiskt underlag som möjligt blir värdefullt.

Björck är medveten om att förutsättningarna kan ändras snabbt, men säger att de närmaste tio år ska kunna bli exakta, medan den resterande tiden fram till 2032 mer handlar om en inriktning.

– Det ska inte vara ett engångsarbete, och vi ska kunna simulera vissa parametrar för att se hur ränteändringar och liknande händelser påverkar.

Prognosen ska vara så exakt att kostnaderna för kollektivtrafik, specialiserad vård, primärvård, övrig hälso- och sjukvård samt andra verksamheter ska kunna redovisas.

Normalt brukar regionens ekonomiska prognoser handla om en mandatperiod, vilket innebär maximalt fyra år. Många, inklusive ett flertal politiker, menar att det är en för kort period. Investeringar i fastigheter är ett exempel som gör att ekonomiska prognoser snabbt kan bli mindre korrekta om det händer något. Pensionskostnader kan också ställa till det.

– Det finns långtidsprognoser från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som vi ska använda tillsammans med egna bedömningar. Det kommer att göras en rimlig beräkning av kostnader och intäkter, säger Joakim Björck.

Prognosen ska underlätta i den långsiktiga ekonomiska planeringen, och presenteras i det budgetunderlag som partierna får varje år. Politikerna ska tidigt kunna se när det behövs tas strategiska beslut. Sjukvårdens finansiering och kollektivtrafikens utveckling är två faktorer som gör att ett så korrekt ekonomiskt underlag som möjligt blir värdefullt.

Björck är medveten om att förutsättningarna kan ändras snabbt, men säger att de närmaste tio år ska kunna bli exakta, medan den resterande tiden fram till 2032 mer handlar om en inriktning.

– Det ska inte vara ett engångsarbete, och vi ska kunna simulera vissa parametrar för att se hur ränteändringar och liknande händelser påverkar.

Prognosen ska vara så exakt att kostnaderna för kollektivtrafik, specialiserad vård, primärvård, övrig hälso- och sjukvård samt andra verksamheter ska kunna redovisas.