02 sep 2015 21:33

02 sep 2015 21:33

Flyttat ansvar av rehabvårdval

VÄSTRA GÖTALAND: Lokala nämnder slipper stå för budgetmiss

Det ekonomiska ansvaret för Vårdval rehab flyttas från de lokala nämnderna till den centrala hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

I dagsläget har de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna det ekonomiska ansvaret för vårdvalet som rör rehabilitering. För de inledande månaderna 2014 räckte inte de budgeterade pengarna och det ser ut att bli likadant i år.

Antalet patienter är högre än väntat och de 416 miljoner kronor som budgeterats ser inte ut att räcka. Prognosen för 2015 är just nu ett underskott på cirka 140 miljoner.

HSS tar över

Under tisdagen beslöt regionstyrelsen att hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, permanent tar över det ekonomiska ansvaret från nämnderna. Budgeten flyttas över, men det är oklart hur underskottet ska hanteras.

– Vi återkommer till det, men det löser vi. Beslutet är konsekvent med vårdvalet kring vårdcentralerna; det är HSS som bestämmer förutsättningarna, säger regionrådet Jonas Andersson (FP).

Hur ser framtiden ut för Vårdval rehab?

– Vi visste att det fanns en osäkerhet i finansieringen, men är glada över att vi lyckats få i gång verksamheten och ökat tillgängligheten. Vi kommer att fortsätta följa kostnadsutvecklingen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

– Om vår budget gått igenom hade vi inte haft de här problemen. Vi förväntar oss att ledningen ser till att pengarna kommer fram. Det är en allvarlig situation, säger Helén Eliasson, gruppledare för S.

Regionfullmäktige tar det slutliga beslutet.

Förmånsbilar

Regionstyrelsen avslog en motion från Miljöpartiet om att slopa systemet med förmånsbilar för anställda och förtroendevalda.

Samtliga remissinstanser, inklusive miljönämnden, var tveksamma och de flesta ville avslå motionen. Vänsterpartiet lämnade en protokollsanteckning om att utreda om systemet går att ta bort.

– Samtidigt får vi vara lite försiktiga. Det är viktigt att vara tillgängliga, men det finns inte kollektivtrafik på alla ställen, säger Helén Eliasson.

I dagsläget har de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna det ekonomiska ansvaret för vårdvalet som rör rehabilitering. För de inledande månaderna 2014 räckte inte de budgeterade pengarna och det ser ut att bli likadant i år.

Antalet patienter är högre än väntat och de 416 miljoner kronor som budgeterats ser inte ut att räcka. Prognosen för 2015 är just nu ett underskott på cirka 140 miljoner.

HSS tar över

Under tisdagen beslöt regionstyrelsen att hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, permanent tar över det ekonomiska ansvaret från nämnderna. Budgeten flyttas över, men det är oklart hur underskottet ska hanteras.

– Vi återkommer till det, men det löser vi. Beslutet är konsekvent med vårdvalet kring vårdcentralerna; det är HSS som bestämmer förutsättningarna, säger regionrådet Jonas Andersson (FP).

Hur ser framtiden ut för Vårdval rehab?

– Vi visste att det fanns en osäkerhet i finansieringen, men är glada över att vi lyckats få i gång verksamheten och ökat tillgängligheten. Vi kommer att fortsätta följa kostnadsutvecklingen.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

– Om vår budget gått igenom hade vi inte haft de här problemen. Vi förväntar oss att ledningen ser till att pengarna kommer fram. Det är en allvarlig situation, säger Helén Eliasson, gruppledare för S.

Regionfullmäktige tar det slutliga beslutet.

Förmånsbilar

Regionstyrelsen avslog en motion från Miljöpartiet om att slopa systemet med förmånsbilar för anställda och förtroendevalda.

Samtliga remissinstanser, inklusive miljönämnden, var tveksamma och de flesta ville avslå motionen. Vänsterpartiet lämnade en protokollsanteckning om att utreda om systemet går att ta bort.

– Samtidigt får vi vara lite försiktiga. Det är viktigt att vara tillgängliga, men det finns inte kollektivtrafik på alla ställen, säger Helén Eliasson.