02 sep 2015 19:41

02 sep 2015 20:03

Kamp för bättre tider

Västtrafik fortsätter försöka påverka Trafikverket

Västtrafik ger inte upp kampen för fler avgångar då västra stambanan rustas upp.
– Vi ska göra allt vi kan för våra kunder, säger Jarl Samuelsson, chef för tågtrafiken.

Trafikverket ska byta kontaktledningar på sträckan Moholm-Falköping. Arbetet, som kommer att utförs dygnet runt, börjar efter nyår och beräknas hålla på till augusti 2017.

Jobbet medför att bara ett spår, i stället för två, kan användas och att antalet så kallade tåglägen blir färre. Trafikverket bestämmer och enligt det fördelningsförslag som ligger just nu kommer Västtrafik få 15 av totalt 60 begärda tåglägen.

– Vi är kritiska till att regiontågtrafiken prioriteras lägre än den långväga trafiken. Det är bara Västtrafiks tåg som kommer att drabbas, säger Jarl Samuelsson.

I dagsläget försöker Västtrafik påverka Trafikverket att tänka om. Kontakter om samarbete med bolagen MTR och SJ, som också trafikerar sträckan, har tagit.

– Men de har också många resenärer. Det är inte säkert att de har kapacitet över. Vi tittar även på ett bussupplägg mellan Falköping och Skövde, men vad vi än gör kommer våra kunder att drabbas. Vi har cirka 3 000 resenärer som pendlar varje vardag, säger Jarl Samuelsson.

”Alla kan inte få plats”

Jonas Westlund, enhetschef försäljning vid Trafikverket, konstaterar att spårkapaciteten kommer att reduceras med minst 50 procent då kontaktledningarna byts. Han säger att det finns en dialog med främst SJ, MTR och Västtrafik om hur utrymmet ska fördelas.

– Alla kan inte få plats, vi försöker hitta en lösning som alla kan acceptera, säger Jonas Westlund och tillägger:

– Om inte det lyckas måste Trafikverket ta ett beslut. Då följer vi en prioriteringsordning som bygger på ett antal kriterier, och då prioriterar vi tåg som har den största samhällsnyttan.

Westlund betonar att Trafikverket är medvetet om att Västtrafik drabbas.

– Självklart kommer det att få stor påverkan, men vi skapar en infrastruktur som är tåligare än tidigare. Kapaciteten blir lika stor, men vi får en fräschare och mer pålitlig anläggning.

Godstrafiken, som främst trafikerar banan under nattetid, kommer att få nästan lika stort utrymme som tidigare.

– De flesta godstågen kör till Göteborg, som är Nordens största hamn. Den trafiken kan vi inte stoppa.

Trafikverket ska byta kontaktledningar på sträckan Moholm-Falköping. Arbetet, som kommer att utförs dygnet runt, börjar efter nyår och beräknas hålla på till augusti 2017.

Jobbet medför att bara ett spår, i stället för två, kan användas och att antalet så kallade tåglägen blir färre. Trafikverket bestämmer och enligt det fördelningsförslag som ligger just nu kommer Västtrafik få 15 av totalt 60 begärda tåglägen.

– Vi är kritiska till att regiontågtrafiken prioriteras lägre än den långväga trafiken. Det är bara Västtrafiks tåg som kommer att drabbas, säger Jarl Samuelsson.

I dagsläget försöker Västtrafik påverka Trafikverket att tänka om. Kontakter om samarbete med bolagen MTR och SJ, som också trafikerar sträckan, har tagit.

– Men de har också många resenärer. Det är inte säkert att de har kapacitet över. Vi tittar även på ett bussupplägg mellan Falköping och Skövde, men vad vi än gör kommer våra kunder att drabbas. Vi har cirka 3 000 resenärer som pendlar varje vardag, säger Jarl Samuelsson.

”Alla kan inte få plats”

Jonas Westlund, enhetschef försäljning vid Trafikverket, konstaterar att spårkapaciteten kommer att reduceras med minst 50 procent då kontaktledningarna byts. Han säger att det finns en dialog med främst SJ, MTR och Västtrafik om hur utrymmet ska fördelas.

– Alla kan inte få plats, vi försöker hitta en lösning som alla kan acceptera, säger Jonas Westlund och tillägger:

– Om inte det lyckas måste Trafikverket ta ett beslut. Då följer vi en prioriteringsordning som bygger på ett antal kriterier, och då prioriterar vi tåg som har den största samhällsnyttan.

Westlund betonar att Trafikverket är medvetet om att Västtrafik drabbas.

– Självklart kommer det att få stor påverkan, men vi skapar en infrastruktur som är tåligare än tidigare. Kapaciteten blir lika stor, men vi får en fräschare och mer pålitlig anläggning.

Godstrafiken, som främst trafikerar banan under nattetid, kommer att få nästan lika stort utrymme som tidigare.

– De flesta godstågen kör till Göteborg, som är Nordens största hamn. Den trafiken kan vi inte stoppa.