04 sep 2015 06:00

04 sep 2015 06:00

Forskning ger samhällsvinst

STROKEVÅRD

Förbättringar inom strokevården har de senaste årtiondena sparat 13 miljarder i Västra Götaland, enligt ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.

Kvalitetsförbättringar tack vare forskning har gett ökad hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga hos de som drabbats. Det svenska samhället beräknas ha sparat 78 miljarder den senaste 30 år. I Västra Götaland beräknas vinsten till cirka 13 miljarder.

Varje år drabbas cirka 5 000 i regionen av stroke. Hälften får svåra funktionsnedsättningar som förlamning och talsvårigheter.

– Forskarna närmar sig lösningen på gåtan, och om de lyckas behöver ingen drabbas om 30 år. Men för att nå dit behövs mer pengar till strokeforskning, säger generalsekreteraren Kristina Sparreljung i pressmeddelandet.

Förbättringar inom strokevården har de senaste årtiondena sparat 13 miljarder i Västra Götaland, enligt ett pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden.

Kvalitetsförbättringar tack vare forskning har gett ökad hälsa, livskvalitet och arbetsförmåga hos de som drabbats. Det svenska samhället beräknas ha sparat 78 miljarder den senaste 30 år. I Västra Götaland beräknas vinsten till cirka 13 miljarder.

Varje år drabbas cirka 5 000 i regionen av stroke. Hälften får svåra funktionsnedsättningar som förlamning och talsvårigheter.

– Forskarna närmar sig lösningen på gåtan, och om de lyckas behöver ingen drabbas om 30 år. Men för att nå dit behövs mer pengar till strokeforskning, säger generalsekreteraren Kristina Sparreljung i pressmeddelandet.