04 sep 2015 06:00

04 sep 2015 06:00

Krigsoffer får hjälp

REGIONEN

Regionen och Svenska Röda korset ska driva ett behandlingscentrum för krigs- och tortyrskadade i Göteborg under tre år. Regionen står för fem miljoner kronor per år och Röda korset för 2,46 miljoner. Avtalet sträcker sig över tre år. Målgruppen är personer som har posttraumatiskt stressyndrom eller av svår psykisk ohälsa. 200 patienter ska kunna behandlas per år.

Regionen och Svenska Röda korset ska driva ett behandlingscentrum för krigs- och tortyrskadade i Göteborg under tre år. Regionen står för fem miljoner kronor per år och Röda korset för 2,46 miljoner. Avtalet sträcker sig över tre år. Målgruppen är personer som har posttraumatiskt stressyndrom eller av svår psykisk ohälsa. 200 patienter ska kunna behandlas per år.