04 sep 2015 17:00

04 sep 2015 17:00

Mer pengar till vård i Skaraborg

Större budgetutrymme efter flyttat ansvar

Östra nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) menar att det är logiskt att ansvaret för Vårdval rehab finns på central nivå.

I tisdags beslöt regionstyrelsen att det ekonomiska ansvaret för Vårdval rehab, som infördes 2014, ska överföras från de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna till den centrala hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

Därmed slipper nämnderna ta ansvar för det förmodade underskottet (140 miljoner för 2015).

– HSS har ju ansvaret och godkänner de olika enheterna. Då är det väl logiskt att den även har ansvar för ekonomin. Samtidigt har vi ett ansvar att följa upp verksamheterna, precis som vi har med vårdcentralerna. Felet är väl att det inte togs höjd när budgeten lades, man borde ha insett att kostnaderna skulle stiga när vårdvalet infördes, säger Gunilla Druve Jansson (C).

Nämnden har kvar ansvaret för hjälpmedlen samt för de sjukgymnaster som fortfarande går på den nationella taxan. Gunilla Druve Jansson tror att det till slut blir ett nollsummespel för nämnden.

Nämnden håller just nu på överenskommelserna med de olika vårdgivarna i Skaraborg. Allt ska vara klart i mitten av oktober och det är kring Skaraborgs sjukhus, som har ett rejält underskott, det är störst frågetecken.

– Skas har det tufft, vi får se hur vi kan bjuda upp till deras krav och önskemål.

Hur påverkar bortplockandet av Vårdval rehab kommande år?

– Vi slipper underskottet och får troligen ett större utrymme på cirka tio miljoner.

I tisdags beslöt regionstyrelsen att det ekonomiska ansvaret för Vårdval rehab, som infördes 2014, ska överföras från de lokala hälso- och sjukvårdsnämnderna till den centrala hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS.

Därmed slipper nämnderna ta ansvar för det förmodade underskottet (140 miljoner för 2015).

– HSS har ju ansvaret och godkänner de olika enheterna. Då är det väl logiskt att den även har ansvar för ekonomin. Samtidigt har vi ett ansvar att följa upp verksamheterna, precis som vi har med vårdcentralerna. Felet är väl att det inte togs höjd när budgeten lades, man borde ha insett att kostnaderna skulle stiga när vårdvalet infördes, säger Gunilla Druve Jansson (C).

Nämnden har kvar ansvaret för hjälpmedlen samt för de sjukgymnaster som fortfarande går på den nationella taxan. Gunilla Druve Jansson tror att det till slut blir ett nollsummespel för nämnden.

Nämnden håller just nu på överenskommelserna med de olika vårdgivarna i Skaraborg. Allt ska vara klart i mitten av oktober och det är kring Skaraborgs sjukhus, som har ett rejält underskott, det är störst frågetecken.

– Skas har det tufft, vi får se hur vi kan bjuda upp till deras krav och önskemål.

Hur påverkar bortplockandet av Vårdval rehab kommande år?

– Vi slipper underskottet och får troligen ett större utrymme på cirka tio miljoner.