05 sep 2015 07:00

05 sep 2015 17:17

Vill ha långsiktig lösning

SKARABORG: Branschorganisation oroad över naturbruksskolornas framtid

Tre elever sökte trädgårdsutbildningen vid regionens naturbruksskolor inför höstens skolstart.
– Vi måste få en långsiktig och stabil lösning, säger Gunilla Nordberg, ordförande i Gröna näringens riksorganisation.

Gunilla Nordberg från Ullervad ser med oro på vad som händer inom branschen. Att bara tre elever sökte till höstens trädgårdsutbildning i regionens naturbruksskolor är ett tydligt tecken på att det finns problem.

Det finns tre andra liknande trädgårdsutbildningar i landet (Hvilan, Himmelstalund och Södertälje). Tillsammans med regionens utbildning handlar det om mellan 30 och 35 elever som påbörjar utbildning i höst.

Behovet större

Behovet är betydligt större. Gro-ordföranden uppskattar att cirka 40 000, inklusive kyrkogårdsarbetare, jobbar inom trädgårdsnäringen.

– Branschen har redan problem. Det sista vi behöver är schabbel med utbildningarna, suckar Gunilla Nordberg.

Det finns dock positiva saker. 27 studenter sökte till höstens hortonomutbildning på Alnarp.

– Det var nästan en dubblering jämfört med förra året. SLU fick extra medel för marknadsföring, vilket gav resultat.

Gunilla Nordberg betonar att Gro inte äger frågan om hur regionens naturbruksskolor ska organiseras.

Hon konstaterar dock att det finns växthus i Uddetorp och Dingle och att det krävs en rejäl satsning vid Sötåsen, som föreslås få trädgårdsutbildningen.

– Vi vill att all trädgårdsutbildning samlas på ett ställe. Då går det att samordna gymnasie- och vuxenutbildningen, det går lättare att skaffa lärare. Samtidigt är det viktigt att gymnasieeleverna har nära till stället där de ska läsa kärnämnena.

I utredningen om naturbruksskolornas framtid talas det om en eventuell utbildning i Göteborg.

– Det är en stor marknad. En marknadsföring mot den vore intressant.

Gro vill ha en långsiktig och stabil lösning.

– Inte minst för näringens och skolornas skull. Hushållningssällskapet har föreslagit en extern utredning. Jag håller med; varför inte tänka om?

17 september ska regionutvecklingsnämndens ledamöter ta beslut om framtiden för naturbruksskolorna. I förslaget som lyfts fram koncentreras gymnasieutbildningarna till Svenljunga och Sötåsen, medan Uddetorp får vuxenutbildningen. Skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma läggs ned.

Gunilla Nordberg från Ullervad ser med oro på vad som händer inom branschen. Att bara tre elever sökte till höstens trädgårdsutbildning i regionens naturbruksskolor är ett tydligt tecken på att det finns problem.

Det finns tre andra liknande trädgårdsutbildningar i landet (Hvilan, Himmelstalund och Södertälje). Tillsammans med regionens utbildning handlar det om mellan 30 och 35 elever som påbörjar utbildning i höst.

Behovet större

Behovet är betydligt större. Gro-ordföranden uppskattar att cirka 40 000, inklusive kyrkogårdsarbetare, jobbar inom trädgårdsnäringen.

– Branschen har redan problem. Det sista vi behöver är schabbel med utbildningarna, suckar Gunilla Nordberg.

Det finns dock positiva saker. 27 studenter sökte till höstens hortonomutbildning på Alnarp.

– Det var nästan en dubblering jämfört med förra året. SLU fick extra medel för marknadsföring, vilket gav resultat.

Gunilla Nordberg betonar att Gro inte äger frågan om hur regionens naturbruksskolor ska organiseras.

Hon konstaterar dock att det finns växthus i Uddetorp och Dingle och att det krävs en rejäl satsning vid Sötåsen, som föreslås få trädgårdsutbildningen.

– Vi vill att all trädgårdsutbildning samlas på ett ställe. Då går det att samordna gymnasie- och vuxenutbildningen, det går lättare att skaffa lärare. Samtidigt är det viktigt att gymnasieeleverna har nära till stället där de ska läsa kärnämnena.

I utredningen om naturbruksskolornas framtid talas det om en eventuell utbildning i Göteborg.

– Det är en stor marknad. En marknadsföring mot den vore intressant.

Gro vill ha en långsiktig och stabil lösning.

– Inte minst för näringens och skolornas skull. Hushållningssällskapet har föreslagit en extern utredning. Jag håller med; varför inte tänka om?

17 september ska regionutvecklingsnämndens ledamöter ta beslut om framtiden för naturbruksskolorna. I förslaget som lyfts fram koncentreras gymnasieutbildningarna till Svenljunga och Sötåsen, medan Uddetorp får vuxenutbildningen. Skolorna Dingle, Nuntorp och Strömma läggs ned.