07 sep 2015 16:20

07 sep 2015 16:21

Färre vårdplatser på kava under hösten

Sjuksköterskebrist får konsekvenser

Antalet vårdplatser på den kirurgiska akutvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde förelås minskas från 30 till 21.

– Vi har inte sjuksköterskor så att det räcker, säger verksamhetschefen Hans Halén.

I dagsläget hålls 30 platser med en möjlighet till en överbeläggning, öppna med stort besvär och mycket slit från personalen på den kirurgiska akutvårdsavdelningen, kava.

Räcker inte

Antalet sjuksköterskor räcker dock inte till och verksamhetschefen Hans Halén vill minska till 21, med möjlighet att öka till 23 eller 24 om behovet finns.

– Vi väntar på beslut från sjukhusdirektören. Det lär komma inom kort, säger Hans Halén.

Kava är en länk mellan akuten och kirurgavdelningarna.

– Det skulle fungera alldeles utmärkt med färre platser, om det finns tillräckligt antal öppna vårdplatser på kirurgen, ortopedin och urologin. Men de har samma problem som vi att rekrytera och har de fullt kan vi inte skicka vidare patienter, säger Halén och tillägger:

– Det stora problemet är det totala antalet vårdplatser på sjukhuset. Det ska göras en vårdplatsutredning, men vi ligger nära, och kanske till och med över gränsen, för vad vi klarar av.

Kava har haft problem med hög personalomsättning. Sedan årsskiftet har 17 av 50 medarbetare slutat. Åtta av dem har påbörjat vidareutbildningar.

I dagsläget hålls 30 platser med en möjlighet till en överbeläggning, öppna med stort besvär och mycket slit från personalen på den kirurgiska akutvårdsavdelningen, kava.

Räcker inte

Antalet sjuksköterskor räcker dock inte till och verksamhetschefen Hans Halén vill minska till 21, med möjlighet att öka till 23 eller 24 om behovet finns.

– Vi väntar på beslut från sjukhusdirektören. Det lär komma inom kort, säger Hans Halén.

Kava är en länk mellan akuten och kirurgavdelningarna.

– Det skulle fungera alldeles utmärkt med färre platser, om det finns tillräckligt antal öppna vårdplatser på kirurgen, ortopedin och urologin. Men de har samma problem som vi att rekrytera och har de fullt kan vi inte skicka vidare patienter, säger Halén och tillägger:

– Det stora problemet är det totala antalet vårdplatser på sjukhuset. Det ska göras en vårdplatsutredning, men vi ligger nära, och kanske till och med över gränsen, för vad vi klarar av.

Kava har haft problem med hög personalomsättning. Sedan årsskiftet har 17 av 50 medarbetare slutat. Åtta av dem har påbörjat vidareutbildningar.