07 sep 2015 19:00

08 sep 2015 06:40

Fem ärenden enligt lex Maria

IVO

Skaraborgs sjukhus anmäler fem fall där patienter, som varit i kontakt med psykiatrin, tagit sina liv.

Anmälningarna, som sker enligt lex Maria, skickas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

På grund av ändrade rutiner kommer anmälningarna att skickas innan en fullständig händelseanalys är gjord.

Anmälningarna, som sker enligt lex Maria, skickas till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

På grund av ändrade rutiner kommer anmälningarna att skickas innan en fullständig händelseanalys är gjord.