07 sep 2015 12:36

07 sep 2015 12:36

Patient klagade på bemötandet

En patient klagade över smärtor och bemötande i samband med ett hudingrepp, men Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, avslutar ärendet utan att ge kritik.

En man skulle operera bort ett hudmärke vid Skaraborgs sjukhus. Han önskade att ytterligare ett märke skulle avlägsnas och till slut gick läkaren, som skulle göra ingreppet, med på det. Efter operationen fick patienten ett förband som skulle motverka blödningar, men han fick dagen efter ont i det opererade området, kontaktade sjukhuset och erbjöds recept på mer smärtlindrande medel. Han var inte nöjd, tog i stället kontakt med primärvården och fick förbandet avlägsnat.

Patienten anmälde fallet till Ivo och betonar att han utsattes för en ökad blödningsrisk eftersom den blodstillande apparaten inte satte i gång förrän efter halva operationstiden. Han klagade även över bemötandet.

Ivo ger ingen kritik och avslutar ärendet. Myndigheten skriver i sitt svar att Ivo inte handlägger bemötandefrågor, men noterar att patienten haft flera samtal med vården där bemötandefrågor varit aktuella, före, under och efter ingreppet.

En man skulle operera bort ett hudmärke vid Skaraborgs sjukhus. Han önskade att ytterligare ett märke skulle avlägsnas och till slut gick läkaren, som skulle göra ingreppet, med på det. Efter operationen fick patienten ett förband som skulle motverka blödningar, men han fick dagen efter ont i det opererade området, kontaktade sjukhuset och erbjöds recept på mer smärtlindrande medel. Han var inte nöjd, tog i stället kontakt med primärvården och fick förbandet avlägsnat.

Patienten anmälde fallet till Ivo och betonar att han utsattes för en ökad blödningsrisk eftersom den blodstillande apparaten inte satte i gång förrän efter halva operationstiden. Han klagade även över bemötandet.

Ivo ger ingen kritik och avslutar ärendet. Myndigheten skriver i sitt svar att Ivo inte handlägger bemötandefrågor, men noterar att patienten haft flera samtal med vården där bemötandefrågor varit aktuella, före, under och efter ingreppet.