07 sep 2015 14:40

07 sep 2015 18:55

"Vi ger inte upp utan strid"

BRYSSEL

I dag samlades bönder från hela Europa i Bryssel för att demonstrera för bättre villkor i mjölkproduktionen. Sofia Kämpe, bonde från Karlsborg, är en av de drygt 25 svenska bönder som är på plats.

Europas jordbruksministrar samlades i dag i Bryssel för att diskutera mjölkkrisen. Med anledning av detta hade tusentals bönder och traktorer samlats på stadens gator.

De demonstrerade mot de villkor som Europas mjölkbönder dras med. Speciellt hårt ställt är det för svenska mjölkbönder som dras med stora merkostnader, säger Sofia Kämpe som är mjölkproducent och ordförande i Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i Karlsborg.

Hon gick med i tåget under måndagen tillsammans med drygt 25 svenska bönder.

– Det har varit stort. Vi har säkert varit 6 000 som gått i demonstrationståget. Det har varit många traktorer före och efter de gående. Det var bullrigt, mycket flaggor och ett väldigt stort medieintresse, säger Sofia Kämpe.

Kravallpolis

Eldar härjade på gatorna när bönder tände eld på däck. Det sprutades även halm på polisen, har flera medier rapporterat. Och kravallpolis mötte bönderna med tårgasmasker.

– Syftet är att rädda den svenska mjölkproduktionen, att inte ge upp utan strid. Det verkar inte som politikerna fattat hur allvarligt det här är för den svenska landsbygden, säger Sofia Kämpe.

Bakgrunden till den svenska mjölkkrisen är bland annat de höga krav som ställs på bönderna utan att tillräcklig kompensation ges, samt att bönderna får allt mindre betalt för sin mjölk.

Sofia Kämpe säger att man inte fått kontakt med jordbruksministrarna som man hade velat under dagen.

Europas jordbruksministrar samlades i dag i Bryssel för att diskutera mjölkkrisen. Med anledning av detta hade tusentals bönder och traktorer samlats på stadens gator.

De demonstrerade mot de villkor som Europas mjölkbönder dras med. Speciellt hårt ställt är det för svenska mjölkbönder som dras med stora merkostnader, säger Sofia Kämpe som är mjölkproducent och ordförande i Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i Karlsborg.

Hon gick med i tåget under måndagen tillsammans med drygt 25 svenska bönder.

– Det har varit stort. Vi har säkert varit 6 000 som gått i demonstrationståget. Det har varit många traktorer före och efter de gående. Det var bullrigt, mycket flaggor och ett väldigt stort medieintresse, säger Sofia Kämpe.

Kravallpolis

Eldar härjade på gatorna när bönder tände eld på däck. Det sprutades även halm på polisen, har flera medier rapporterat. Och kravallpolis mötte bönderna med tårgasmasker.

– Syftet är att rädda den svenska mjölkproduktionen, att inte ge upp utan strid. Det verkar inte som politikerna fattat hur allvarligt det här är för den svenska landsbygden, säger Sofia Kämpe.

Bakgrunden till den svenska mjölkkrisen är bland annat de höga krav som ställs på bönderna utan att tillräcklig kompensation ges, samt att bönderna får allt mindre betalt för sin mjölk.

Sofia Kämpe säger att man inte fått kontakt med jordbruksministrarna som man hade velat under dagen.