09 sep 2015 05:00

09 sep 2015 05:00

Gymnasieskolor utreds externt

KOMMUNALFÖRBUNDET: Konsult för 425 000 kronor

Ett externt konsultföretag tar 425 000 kronor för att utreda kvalitet, struktur och ekonomi hos Skaraborgs gymnasieutbildningar.

– Det är bra om någon utifrån tittar på frågan, säger Rolf Eriksson (S), ordförande i beredningen för kunskapsutveckling.

På fredag tar styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund upp frågan att utreda frågan om hur de olika gymnasieskolorna ska organiseras.

Extern utredare

Den har varit aktuell under en lång tid och flera interna utredningar har gjorts, men i våras tog styrelsen beslut om att en extern utredare ska få uppdraget.

– Vi har utrett med egna krafter, men det är lätt att fastna i det lokala och vi har ju haft några frågor, bland annat om ersättningar, som är svåra, säger Rolf Eriksson.

Värt pengarna?

Är det värt pengarna?

– Ja, det är en stor och viktig framtidsfråga som gäller hela Skaraborg.

Utredningen ska, enligt direktivet, ge förslag på en organisation av Skaraborgs gymnasieutbildningar som är så bra som möjligt, avseende hög kvalitet, resurseffektivitet och organisation.

Grundläggande fråga

Arbetsgruppen som tagit fram direktivet anser att frågan varför gymnasieutbildning hos Skaraborgs kommuner är dyrare än hos andra kommunalförbund är central. Däremot kommer inte direktivets fråga om hur det ska arbetas med ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” att tas upp av konsultföretaget pwc, som fått uppdraget.

– Det kan vi möjligen återkomma till. Den frågan är väldigt stor.

Tuffa beslut

Rolf Eriksson tillägger:

– Genom utredningen hoppas vi kunna peka ut en riktning, men det kan bli tuffa beslut i framtiden.

Konsultkostnaden på 425 000 kronor ska, enligt förslaget till styrelsebeslut, delas av de 15 kommunerna i förhållande till invånarantal.

På fredag tar styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund upp frågan att utreda frågan om hur de olika gymnasieskolorna ska organiseras.

Extern utredare

Den har varit aktuell under en lång tid och flera interna utredningar har gjorts, men i våras tog styrelsen beslut om att en extern utredare ska få uppdraget.

– Vi har utrett med egna krafter, men det är lätt att fastna i det lokala och vi har ju haft några frågor, bland annat om ersättningar, som är svåra, säger Rolf Eriksson.

Värt pengarna?

Är det värt pengarna?

– Ja, det är en stor och viktig framtidsfråga som gäller hela Skaraborg.

Utredningen ska, enligt direktivet, ge förslag på en organisation av Skaraborgs gymnasieutbildningar som är så bra som möjligt, avseende hög kvalitet, resurseffektivitet och organisation.

Grundläggande fråga

Arbetsgruppen som tagit fram direktivet anser att frågan varför gymnasieutbildning hos Skaraborgs kommuner är dyrare än hos andra kommunalförbund är central. Däremot kommer inte direktivets fråga om hur det ska arbetas med ”vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” att tas upp av konsultföretaget pwc, som fått uppdraget.

– Det kan vi möjligen återkomma till. Den frågan är väldigt stor.

Tuffa beslut

Rolf Eriksson tillägger:

– Genom utredningen hoppas vi kunna peka ut en riktning, men det kan bli tuffa beslut i framtiden.

Konsultkostnaden på 425 000 kronor ska, enligt förslaget till styrelsebeslut, delas av de 15 kommunerna i förhållande till invånarantal.