11 sep 2015 06:00

11 sep 2015 06:00

Snabbt förlopp

Nya rutiner

Skaraborgs sjukhus ingår i en satsning på standardiserade vårdförlopp som ska innebära snabbare utredning och behandlingar av cancerpatienter.

Standardiserade vårdförlopp anger riktlinjer för vad remisser ska innehålla, vart de skickas och hur utredning ska ske. Alla berörda vårdgivare, både primärvård och sjukhus i privat och offentlig regi, ska delta i införandet.

För Skas innebär det bland annat nya remissrutiner och rekommendationer för hur snabbt utredningen ska ske och behandling påbörjas.

Verksamhetschef Martin Takac har utsetts till ordförande för rådet för standardiserade vårdförlopp på Skas.

– Vi har etablerat en koordinatorfunktion, samordnat berörda specialister och kontaktsköterskor samt förberett snabb tillgång till både röntgen och operationsresurser, säger Martin Takac i ett pressmeddelande.

Vårdförloppet har införts för fem diagnoser. Nästa år är ytterligare tio aktuella.

Standardiserade vårdförlopp anger riktlinjer för vad remisser ska innehålla, vart de skickas och hur utredning ska ske. Alla berörda vårdgivare, både primärvård och sjukhus i privat och offentlig regi, ska delta i införandet.

För Skas innebär det bland annat nya remissrutiner och rekommendationer för hur snabbt utredningen ska ske och behandling påbörjas.

Verksamhetschef Martin Takac har utsetts till ordförande för rådet för standardiserade vårdförlopp på Skas.

– Vi har etablerat en koordinatorfunktion, samordnat berörda specialister och kontaktsköterskor samt förberett snabb tillgång till både röntgen och operationsresurser, säger Martin Takac i ett pressmeddelande.

Vårdförloppet har införts för fem diagnoser. Nästa år är ytterligare tio aktuella.