13 sep 2015 06:00

13 sep 2015 06:00

Klartecken för extern utredning

Gymnasiernas framtid

Gymnasiefrågan i Skaraborg ska utredas externt och i februari 2016 ska allt vara klart.
– Vi har redan kommit långt, men det är alltid svårt att utreda sig själv, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Konsultföretaget pwc har fått uppdraget om att utreda kvalitet, struktur och ekonomi hos Skaraborgs gymnasieutbildningar, till en kostnad av 425 000 kronor. Under fredagen gav styrelsen för kommunalförbundet klartecken för satsningen och att gå vidare med upphandlingen av tjänsten.

Frågan har varit aktuell under en lång tid men det har handlat om egna krafter.

– En extern kraft har inte med sig en egen bild. Vi har ett högt kostnadsläge per elev, vi vill se vad vi får för pengarna, säger Katrina Jonsson.

Styrelsen fick även information om möjligheten att etablera lärarutbildningar i Skaraborg. En arbetsgrupp jobbar utifrån två spår, att på kort sikt få en lärarutbildning genom samarbete med ett annat lärosäte, genom en satellitutbildning eller via internet. På längre sikt vill gruppen få till stånd egen en lärarutbildning på högskolan. Det längre spåret kan ta cirka fem år innan en utbildning är klar.

– Under oktober eller november hoppas vi få svar om det kortsiktiga spåret kan fungera, men de båda spåren motsäger inte varandra, säger Jonsson och tillägger:

– Vi vill ha en långsiktig försörjning av lärare, att de studerar här och gör sin praktik i skolor i Skaraborg.

Konsultföretaget pwc har fått uppdraget om att utreda kvalitet, struktur och ekonomi hos Skaraborgs gymnasieutbildningar, till en kostnad av 425 000 kronor. Under fredagen gav styrelsen för kommunalförbundet klartecken för satsningen och att gå vidare med upphandlingen av tjänsten.

Frågan har varit aktuell under en lång tid men det har handlat om egna krafter.

– En extern kraft har inte med sig en egen bild. Vi har ett högt kostnadsläge per elev, vi vill se vad vi får för pengarna, säger Katrina Jonsson.

Styrelsen fick även information om möjligheten att etablera lärarutbildningar i Skaraborg. En arbetsgrupp jobbar utifrån två spår, att på kort sikt få en lärarutbildning genom samarbete med ett annat lärosäte, genom en satellitutbildning eller via internet. På längre sikt vill gruppen få till stånd egen en lärarutbildning på högskolan. Det längre spåret kan ta cirka fem år innan en utbildning är klar.

– Under oktober eller november hoppas vi få svar om det kortsiktiga spåret kan fungera, men de båda spåren motsäger inte varandra, säger Jonsson och tillägger:

– Vi vill ha en långsiktig försörjning av lärare, att de studerar här och gör sin praktik i skolor i Skaraborg.