15 sep 2015 16:40

15 sep 2015 16:40

Gick emot tjänstemannaförslaget

Gymnasieutbildningen på Uddetorps naturbruksskola blir kvar. Regionstyrelsen lyssnade på opinionen och gick emot tjänstemännens förslag.

– Vi vill ha två skolor med lantbruk, säger regionrådet Birgitta Losman (MP).

I det ursprungliga förslaget till organisation av regionens naturbruksskolor skulle klassiska Uddetorp, som haft lantbruksutbildningar sedan 1884, inte ha någon gymnasieutbildning utan bli ett centrum för kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Reaktioner

Förslaget väckte starka reaktioner hos näringen och många organisationer. Under tisdagen, då regionstyrelsen behandlade frågan, hade förslaget ändrats och Uddetorp gick ha kvar lantbruksutbildningen på gymnasienivå.

– Vi vill se lantbruk även där. Sedan har vi lyssnat på kraven från bland annat LRF och näringen, säger Birgitta Losman.

Sötåsen ska, från och med höstterminen 2016, ha lantbruk, djur samt gymnasiesärskola. Svenljunga ska ha inriktning skog och Uddetorp lantbruk. Var trädgårdsutbildningen ska utföras bestäms av naturbruksstyrelsen. Övriga tre skolor (Strömma, Nuntorp och Dingle) läggs ned.

– Vi hade ambitionen att få fram ett gemensamt förslag men det sade S nej till, säger Losman.

Samtliga oppositionspartier (S, V och SD) reserverade sig, till förmån för egna förslag, mot beslutet. Socialdemokraterna vill utveckla samtliga skolor och inte lägga ned någon.

– Vi är mer optimistiska och ser till kraven från näringen. Regionledningen går för fort fram, säger gruppledaren Helén Eliasson.

Rektor för gymnasieutbildningen på Sötåsens naturbruksskola är Jenny Jacobsson. Hon har tidigare inte velat kommentera utredningen och vill inte svara på frågor om tisdagens besked heller.

– Jag vill vänta tills vi har färdiga beslut. Jag kan inte säga något i dagsläget.

Vad betyder det för Sötåsenskolan i elevantal om Uddetorp blir kvar?

– Det vill jag inte kommentera. Jag vill att det här blir klart först.

ST-läkare

Regionen kommer från och med nästa år att skjuta till medel för cirka 440, mot cirka 400 i dagsläget, platser för läkare som gör sin specialisttjänstgöring (ST) i allmänmedicin. Det finns en kö och önskemålen från primärvården är starka.

I det ursprungliga förslaget till organisation av regionens naturbruksskolor skulle klassiska Uddetorp, som haft lantbruksutbildningar sedan 1884, inte ha någon gymnasieutbildning utan bli ett centrum för kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Reaktioner

Förslaget väckte starka reaktioner hos näringen och många organisationer. Under tisdagen, då regionstyrelsen behandlade frågan, hade förslaget ändrats och Uddetorp gick ha kvar lantbruksutbildningen på gymnasienivå.

– Vi vill se lantbruk även där. Sedan har vi lyssnat på kraven från bland annat LRF och näringen, säger Birgitta Losman.

Sötåsen ska, från och med höstterminen 2016, ha lantbruk, djur samt gymnasiesärskola. Svenljunga ska ha inriktning skog och Uddetorp lantbruk. Var trädgårdsutbildningen ska utföras bestäms av naturbruksstyrelsen. Övriga tre skolor (Strömma, Nuntorp och Dingle) läggs ned.

– Vi hade ambitionen att få fram ett gemensamt förslag men det sade S nej till, säger Losman.

Samtliga oppositionspartier (S, V och SD) reserverade sig, till förmån för egna förslag, mot beslutet. Socialdemokraterna vill utveckla samtliga skolor och inte lägga ned någon.

– Vi är mer optimistiska och ser till kraven från näringen. Regionledningen går för fort fram, säger gruppledaren Helén Eliasson.

Rektor för gymnasieutbildningen på Sötåsens naturbruksskola är Jenny Jacobsson. Hon har tidigare inte velat kommentera utredningen och vill inte svara på frågor om tisdagens besked heller.

– Jag vill vänta tills vi har färdiga beslut. Jag kan inte säga något i dagsläget.

Vad betyder det för Sötåsenskolan i elevantal om Uddetorp blir kvar?

– Det vill jag inte kommentera. Jag vill att det här blir klart först.

ST-läkare

Regionen kommer från och med nästa år att skjuta till medel för cirka 440, mot cirka 400 i dagsläget, platser för läkare som gör sin specialisttjänstgöring (ST) i allmänmedicin. Det finns en kö och önskemålen från primärvården är starka.