15 sep 2015 08:00

15 sep 2015 09:05

Tillsyn ger ökad patientsäkerhet

Inspektionen för vård och omsorg svarar för tillsynen inom hälso- och sjukvården, men ger sällan kritik.

– Vårt jobb leder till en ökad patientsäkerhet, säger inspektör Lillemor Persson.

Patienter som inte är nöjda med hälso- och sjukvården har några instanser att vända sig till.

Om patienten vill ha ekonomisk ersättning kan den vända sig till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf. Frågor om bemötande hamnar oftast hos patientnämnderna, medan ärenden som rör klagomål om ingrepp och behandlingar, som går att följa i journaler, hamnar hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Vi utreder utifrån journalerna, men låter även verksamheterna yttra sig. Sedan väger vi samman informationen med anmälan från patienten eller en anhörig, säger Lillemor Bergman, inspektör vid Ivo avdelning sydväst.

Ivos beslut kan leda till kritik mot verksamheten, men Ivo kan även gå vidare om någon personal gjort ett graverande fel.

– Då kan vi be Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, att pröva fallet. Det kan leda till en mängd åtgärder, allt från utbildningsinsatser till legitimationsindragning, säger Lillemor Bergman.

Lex Maria

När vårdgivare själv anmäler, enligt Lex Maria, en vårdskada till Ivo ska vårdgivaren göra en utredning samt redogöra för vad som gjorts för att något liknande ska undvikas.

– Sedan granskar vi utredningen och åtgärderna. Sedan gör vi en bedömning om det gjorts tillräckligt av vårdgivaren. Är det inte det får de återkomma, säger Lillemor Bergman.

Hon betonar att Ivos, som är en statlig myndighet som lyder under socialdepartementet, främsta uppgift är att svara för tillsyn och inte att bestraffa de som gjort fel.

– Allmänheten kan ha svårt att se att vi gör nytta, men dialogen med vårdgivarna växer. Vårt jobb leder till en ökad patientsäkerhet; många vårdgivare har speciell personal som jobbar med de här sakerna.

”Gör stor nytta”

Ulf Svensson, tidigare chefläkare inom Närhälsan, menar att Ivo gör stor nytta.

– Kontakten med Ivo är bra, vi har nytta av anmälningarna från patienter och de anmälningar vi gör själva. Genom utredningarna kan vi identifiera risker, göra förändringar och se till att det som skett inte upprepas, säger Svensson och tillägger:

– Det händer saker, men det ska inte ske igen.

Skaraborgs sjukhus chefläkare Marga Brisman säger att samarbetet med Ivo är bra, och att det är en hjälp i förändrings- och kvalitetsarbetet.

– Just nu har Ivo mycket att göra. Jag kan förstå att många tycker det tar lång tid innan besluten är klara, liksom att de ofta avslutar utan att ge kritik men det är ju inte deras huvudsakliga uppgift, säger Brisman.

Hur gör ni om någon personal gör ett allvarligt fel?

– När något händer beror det sällan på en enskilds persons misstag, utan flera små saker. Men om någon exempelvis skulle uppträda alkoholpåverkad, tas personen bort från verksamheten direkt.

Hektiskt

Under de fyra första månaderna i år fick Ivo 397 klagomål angående hälso- och sjukvård från patienter eller anhöriga i Västra Götaland. Under samma tidsperiod tog myndigheten 564 beslut i ärenden som rör Västra Götaland. Utredningar föregick 454 av besluten och i 107 fall resulterade det i kritik.

Patienter som inte är nöjda med hälso- och sjukvården har några instanser att vända sig till.

Om patienten vill ha ekonomisk ersättning kan den vända sig till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf. Frågor om bemötande hamnar oftast hos patientnämnderna, medan ärenden som rör klagomål om ingrepp och behandlingar, som går att följa i journaler, hamnar hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Vi utreder utifrån journalerna, men låter även verksamheterna yttra sig. Sedan väger vi samman informationen med anmälan från patienten eller en anhörig, säger Lillemor Bergman, inspektör vid Ivo avdelning sydväst.

Ivos beslut kan leda till kritik mot verksamheten, men Ivo kan även gå vidare om någon personal gjort ett graverande fel.

– Då kan vi be Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, att pröva fallet. Det kan leda till en mängd åtgärder, allt från utbildningsinsatser till legitimationsindragning, säger Lillemor Bergman.

Lex Maria

När vårdgivare själv anmäler, enligt Lex Maria, en vårdskada till Ivo ska vårdgivaren göra en utredning samt redogöra för vad som gjorts för att något liknande ska undvikas.

– Sedan granskar vi utredningen och åtgärderna. Sedan gör vi en bedömning om det gjorts tillräckligt av vårdgivaren. Är det inte det får de återkomma, säger Lillemor Bergman.

Hon betonar att Ivos, som är en statlig myndighet som lyder under socialdepartementet, främsta uppgift är att svara för tillsyn och inte att bestraffa de som gjort fel.

– Allmänheten kan ha svårt att se att vi gör nytta, men dialogen med vårdgivarna växer. Vårt jobb leder till en ökad patientsäkerhet; många vårdgivare har speciell personal som jobbar med de här sakerna.

”Gör stor nytta”

Ulf Svensson, tidigare chefläkare inom Närhälsan, menar att Ivo gör stor nytta.

– Kontakten med Ivo är bra, vi har nytta av anmälningarna från patienter och de anmälningar vi gör själva. Genom utredningarna kan vi identifiera risker, göra förändringar och se till att det som skett inte upprepas, säger Svensson och tillägger:

– Det händer saker, men det ska inte ske igen.

Skaraborgs sjukhus chefläkare Marga Brisman säger att samarbetet med Ivo är bra, och att det är en hjälp i förändrings- och kvalitetsarbetet.

– Just nu har Ivo mycket att göra. Jag kan förstå att många tycker det tar lång tid innan besluten är klara, liksom att de ofta avslutar utan att ge kritik men det är ju inte deras huvudsakliga uppgift, säger Brisman.

Hur gör ni om någon personal gör ett allvarligt fel?

– När något händer beror det sällan på en enskilds persons misstag, utan flera små saker. Men om någon exempelvis skulle uppträda alkoholpåverkad, tas personen bort från verksamheten direkt.

Hektiskt

Under de fyra första månaderna i år fick Ivo 397 klagomål angående hälso- och sjukvård från patienter eller anhöriga i Västra Götaland. Under samma tidsperiod tog myndigheten 564 beslut i ärenden som rör Västra Götaland. Utredningar föregick 454 av besluten och i 107 fall resulterade det i kritik.

Utredda verksamheter

Utredda beslut under januari till april i år i Västra Götaland.

Verksamhet Utredda Kritik

beslut

Akutmottagningar 35 10

Primärvårdsmott 94 19

Allmänpsykiatri 32 6

Barn o ungdomsmed 10 2

Kardiologi 16 6

Lungsjukdomar 8 1

Neurologi 11 1

Obstetrik/gynekologi 28 7

Ortopedi 55 18

Urologi 6 1

Ögonsjukdomar 12 3

Övrig kirurgi 42 10

Källa: Ivo

Ivo-beslut

Under januari till april i år togs 564 beslut av Ivo angående klagomål inom hälso- och sjukvård i Västra Götaland. 454 av dem utreddes och 107 föranledde kritik. Nedan följer några av anledningarna till klagomål. Ett ärende kan bestå av flera klagomål.

Ärende Utredda Kritik

beslut

Bemötande 42 12

Delaktighet 17 6

Diagnoser 140 36

Dokumentation 11 7

Information 25 9

Läkemedel 9 2

Omsorg 8 3

Självmord 4 2

Vård och behandling 292 62

Källa: Ivo

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.