16 sep 2015 13:56

16 sep 2015 13:56

Ska få ökad kompetens

REGIONEN: Satsning på undersköterskor

Regionen satsar 15 miljoner för att öka kompetensen hos undersköterskor under 2016.

Personalutskottet tog beslut om satsningen, som ingår i budgeten för nästa år, under onsdagen. Kompetensen ska ökas. Vad som ska göras är upp till varje verksamhet, men det ska utveckla vården, stärka patientsäkerheten och kvaliteten.

– Verksamheterna kan ansöka om pengar och vi prioriterar. Det är svårt att säga hur mycket och till hur många det räcker, säger ordföranden Gunilla Levén (M).

Utskottet beslöt även att öka delfinansieringen av platser för paraktisk tjänstgöring för psykologer, PTP, från 30 till 40 från och med 2017. Totalt handlar det om 18 miljoner kronor per år. I vissa delar av regionen, inte minst i Skaraborg är det brist på psykologer. Att vårdcentralerna från och med årsskiftet ska ha kompetens motsvarade legitimerad psykolog ökar behovet.

– 30 procent av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa, allt fler flyktingar kommer hit och vi är väl medvetna om att behovet kan öka ännu mer.

Personalutskottet tog beslut om satsningen, som ingår i budgeten för nästa år, under onsdagen. Kompetensen ska ökas. Vad som ska göras är upp till varje verksamhet, men det ska utveckla vården, stärka patientsäkerheten och kvaliteten.

– Verksamheterna kan ansöka om pengar och vi prioriterar. Det är svårt att säga hur mycket och till hur många det räcker, säger ordföranden Gunilla Levén (M).

Utskottet beslöt även att öka delfinansieringen av platser för paraktisk tjänstgöring för psykologer, PTP, från 30 till 40 från och med 2017. Totalt handlar det om 18 miljoner kronor per år. I vissa delar av regionen, inte minst i Skaraborg är det brist på psykologer. Att vårdcentralerna från och med årsskiftet ska ha kompetens motsvarade legitimerad psykolog ökar behovet.

– 30 procent av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa, allt fler flyktingar kommer hit och vi är väl medvetna om att behovet kan öka ännu mer.