16 sep 2015 17:30

16 sep 2015 17:30

Västtrafik träffade Trafikverkets generaldirektör

Västtrafik har framfört sina åsikter till Trafikverket om effekterna av arbetena på västra stambanan nästa år.

– Det ser inte ljust ut, säger Jarl Samuelsson, tågansvarig hos Västtrafik.

När Trafikverket byter kontaktledningar på västra stambanan söder och norr om Skövde nästa år, blir en konsekvens att bara 15 av 60 turer för Västtrafiks regiontåg kan genomföras. I tisdags träffade Västtrafiks ledning Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och gav sin syn på saken.

– Det är nödvändigt att upprusta banan, men Trafikverkets prioriteringar får helt orimliga konsekvenser. Generaldirektören lyssnade på oss, men Trafikverket är tveksamma till att inte arbeta dygnet runt.

Samuelsson betonar att det kommer att vara arbeten på olika avsnitt av västra stambanan under de närmaste tio åren, och att Trafikverkets prioritering av tågen för långpendlare måste ändras:

– På lång sikt tror jag att vi kan få till en ändring, men inte på kort sikt.

När Trafikverket byter kontaktledningar på västra stambanan söder och norr om Skövde nästa år, blir en konsekvens att bara 15 av 60 turer för Västtrafiks regiontåg kan genomföras. I tisdags träffade Västtrafiks ledning Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och gav sin syn på saken.

– Det är nödvändigt att upprusta banan, men Trafikverkets prioriteringar får helt orimliga konsekvenser. Generaldirektören lyssnade på oss, men Trafikverket är tveksamma till att inte arbeta dygnet runt.

Samuelsson betonar att det kommer att vara arbeten på olika avsnitt av västra stambanan under de närmaste tio åren, och att Trafikverkets prioritering av tågen för långpendlare måste ändras:

– På lång sikt tror jag att vi kan få till en ändring, men inte på kort sikt.