17 sep 2015 06:00

17 sep 2015 18:41

Bättre siffror för Skas

SKARABORG: Överskott under augusti

Skaraborgs sjukhus redovisar ett ekonomiskt överskott på 9,7 miljoner under augusti men totalt är det 47 miljoner sämre än budgeten.
– Helt fantastiskt, säger sjukhusdirektör Lars Johansson.

Skas kämpar för att komma tillrätta med sitt underskott. Regionstyrelsens ägarutskott har ställt krav på ett nollresultat senast under november.

Under augusti handlade det om ett överskott på 9,7 miljoner kronor, vilket var tre miljoner bättre än budgeten.

– Det var det första plusresultatet på väldigt länge. Det är bland annat en effekt av att våra besparings- och effektivitetsåtgärder börjar ge resultat, säger Lars Johansson.

Stort underskott

För de åtta första månaderna är underskottet 59,5 miljoner kronor, vilket är 47 miljoner sämre än budgeten inklusive de miljoner från det egna kapitalet som Skas får använda under 2015.

Kostnadsökningen ligger på 5,2 procent vilket är en procentenhet högre än intäktsökningen. Den förändrade resursfördelningsmodellen har inneburit mindre intäkter för Skaraborg, medan kostnader för bemanningsföretag, läkemedel och medicinskt material frestat på budgeten.

Prognosen för 2015 pekar på ett underskott på 82 miljoner, vilket är 70 miljoner sämre än budget.

Fler sjukskrivna

Sjukfrånvaron har ökat från 6,42 procent under de åtta första månaderna förra året till 6,69 i år. Bland undersköterskorna handlar det om 9,92 procent (9,0 förra året), sjuksköterskor och barnmorskor hade 7,20 (6,42), läkarna 2,41 (3,21) administration vård 5,95 (6,21) procent.

– Vi är nöjda med nivån. Den ligger högre än vad regionen har som måltal, men vi har flera projekt på gång, säger Lars Johansson.

Stafettläkare

Skas har plockat in stafettläkare för 24,4 miljoner kronor under de åtta första månaderna, vilket var 4,3 miljoner mer än under motsvarande tid 2014. 2,9 miljoner har de inhyrda sjuksköterskorna hittills kostat i år, vilket är nästan en miljon mindre än samma period förra året.

Sista augusti väntade 5 300 patienter på att besöka en specialist, vilket var 600 färre än för ett år sedan. 2 400 väntade på behandling, vilket var 900 fler än sista augusti 2014.

Skas kämpar för att komma tillrätta med sitt underskott. Regionstyrelsens ägarutskott har ställt krav på ett nollresultat senast under november.

Under augusti handlade det om ett överskott på 9,7 miljoner kronor, vilket var tre miljoner bättre än budgeten.

– Det var det första plusresultatet på väldigt länge. Det är bland annat en effekt av att våra besparings- och effektivitetsåtgärder börjar ge resultat, säger Lars Johansson.

Stort underskott

För de åtta första månaderna är underskottet 59,5 miljoner kronor, vilket är 47 miljoner sämre än budgeten inklusive de miljoner från det egna kapitalet som Skas får använda under 2015.

Kostnadsökningen ligger på 5,2 procent vilket är en procentenhet högre än intäktsökningen. Den förändrade resursfördelningsmodellen har inneburit mindre intäkter för Skaraborg, medan kostnader för bemanningsföretag, läkemedel och medicinskt material frestat på budgeten.

Prognosen för 2015 pekar på ett underskott på 82 miljoner, vilket är 70 miljoner sämre än budget.

Fler sjukskrivna

Sjukfrånvaron har ökat från 6,42 procent under de åtta första månaderna förra året till 6,69 i år. Bland undersköterskorna handlar det om 9,92 procent (9,0 förra året), sjuksköterskor och barnmorskor hade 7,20 (6,42), läkarna 2,41 (3,21) administration vård 5,95 (6,21) procent.

– Vi är nöjda med nivån. Den ligger högre än vad regionen har som måltal, men vi har flera projekt på gång, säger Lars Johansson.

Stafettläkare

Skas har plockat in stafettläkare för 24,4 miljoner kronor under de åtta första månaderna, vilket var 4,3 miljoner mer än under motsvarande tid 2014. 2,9 miljoner har de inhyrda sjuksköterskorna hittills kostat i år, vilket är nästan en miljon mindre än samma period förra året.

Sista augusti väntade 5 300 patienter på att besöka en specialist, vilket var 600 färre än för ett år sedan. 2 400 väntade på behandling, vilket var 900 fler än sista augusti 2014.