17 sep 2015 17:43

17 sep 2015 18:04

Oppositionen vill rädda naturbruksskolor

Bekräftat beslut om naturbruksskolorna

Regionutvecklingsnämnden bekräftade regionstyrelsen beslut om naturbruksskolorna, och på tisdag ska regionfullmäktige säga sitt.
Oppositionen lär ha synpunkter.

Sex naturbruksskolor blir tre (Uddetorp, Sötåsen och Svenljunga) i framtiden, Nuntorp, Dingle och Strömma läggs ned. I det första förslaget skulle inte Uddetorp ha någon gymnasieutbildning, men politikerna ändrade i tjänstemannaförslaget.

– Vi i Centerpartiet tryckte på att vi ska ha tre skolor, varav två med lantbruk, säger regionutvecklingsnämndens vice ordförande Ulf Eriksson (C).

Däremot blir det bara en (Sötåsen) särskola, vilket kritiseras från flera håll med tanke på att det är en skör grupp.

– Vi ska vara extra varsamma med den elevgruppen. Varför inte ta en kontakt med varje berörd kommun och hitta lösningar för den enskilde eleven.

Eriksson betonar att hela verksamheten mår bra av att beslutet är taget.

– Många har varit oroliga, vilket tagit kraft och energi från allt annat. Nu kan organisationen komma igång och börja jobba.

Oppositionen

Ledningen ville få med sig oppositionen i ett gemensamt förslag, men under regionstyrelsens möte i tisdags hade S, V och SD egna förslag. Partierna reserverade sig mot beslutet, och hänvisade till sina egna yrkanden. Regionfullmäktige tar definitivt beslut på tisdag.

Vänsterpartiet vill ha kvar fyra naturbruksskolor. Förutom Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga vill V behålla Nuntorp, för att upprätthålla en regional balans. Partiet vill även att särskoleelever ska få studera lokalt och att samtliga fyra gymnasier ska erbjuda särskola. Dessutom ska alla elever kunna gå kvar på den skola de börjat studera på.

Socialdemokraterna vill ha kvar verksamhet på samtliga sex skolor och pekar på behovet av vuxenutbildningar inom de gröna näringarna. Partiet menar att ledningen går för fort fram och vill tillsammans med kommuner och kommunalförbund, hitta vägar för att bäst utnyttja de möjligheter som finns på varje skola och utifrån det profilera dem.

Sverigedemokraterna vill inte lägga ned någon av skolorna. I stället vill SD att det bildas tre kluster (Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad) som ska tillgodose de olika geografiska områdena i regionen. Vilka utbildningar som placeras vid de olika skolorna får en ny utredning visa.

Sex naturbruksskolor blir tre (Uddetorp, Sötåsen och Svenljunga) i framtiden, Nuntorp, Dingle och Strömma läggs ned. I det första förslaget skulle inte Uddetorp ha någon gymnasieutbildning, men politikerna ändrade i tjänstemannaförslaget.

– Vi i Centerpartiet tryckte på att vi ska ha tre skolor, varav två med lantbruk, säger regionutvecklingsnämndens vice ordförande Ulf Eriksson (C).

Däremot blir det bara en (Sötåsen) särskola, vilket kritiseras från flera håll med tanke på att det är en skör grupp.

– Vi ska vara extra varsamma med den elevgruppen. Varför inte ta en kontakt med varje berörd kommun och hitta lösningar för den enskilde eleven.

Eriksson betonar att hela verksamheten mår bra av att beslutet är taget.

– Många har varit oroliga, vilket tagit kraft och energi från allt annat. Nu kan organisationen komma igång och börja jobba.

Oppositionen

Ledningen ville få med sig oppositionen i ett gemensamt förslag, men under regionstyrelsens möte i tisdags hade S, V och SD egna förslag. Partierna reserverade sig mot beslutet, och hänvisade till sina egna yrkanden. Regionfullmäktige tar definitivt beslut på tisdag.

Vänsterpartiet vill ha kvar fyra naturbruksskolor. Förutom Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga vill V behålla Nuntorp, för att upprätthålla en regional balans. Partiet vill även att särskoleelever ska få studera lokalt och att samtliga fyra gymnasier ska erbjuda särskola. Dessutom ska alla elever kunna gå kvar på den skola de börjat studera på.

Socialdemokraterna vill ha kvar verksamhet på samtliga sex skolor och pekar på behovet av vuxenutbildningar inom de gröna näringarna. Partiet menar att ledningen går för fort fram och vill tillsammans med kommuner och kommunalförbund, hitta vägar för att bäst utnyttja de möjligheter som finns på varje skola och utifrån det profilera dem.

Sverigedemokraterna vill inte lägga ned någon av skolorna. I stället vill SD att det bildas tre kluster (Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad) som ska tillgodose de olika geografiska områdena i regionen. Vilka utbildningar som placeras vid de olika skolorna får en ny utredning visa.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.