19 sep 2015 06:00

19 sep 2015 06:00

Västtrafik höjer priserna vid nyår

VÄSTRA GÖTALAND: Ungdomsrabatten görs om

Efter årsskiftet blir det dyrare att åka med Västtrafik.
Taxorna höjs ned i snitt fem procent och ett kommunkort för vuxna blir 20 kronor dyrare.

Redan då budgeten för 2016 spikades av regionfullmäktige i somras ingick en prishöjning på maximalt fem procent.

Så blir det, även om höjningen av de olika enskilda produkterna varierar. För de flesta av periodkorten handlar det om en ökning med 4,5 procent. Priset på enkelbiljetter höjs med cirka sex procent.

Totalt beräknas höjningen, som träder i kraft 3 januari, ge 130 miljoner i ökade intäkter till Västtrafik.

Ett månadskort för tätort blir 20 kronor dyrare och kostar 495 kronor efter årsskiftet. Motsvarande kort för hela kommunen höjs från 715 till 735 kronor för vuxen.

Den som använder sig av flerkommunskortet, som höjs med en femtiolapp, får betala 1 160 kronor i fortsättningen.

Det populära fritidskortet, som numera gäller från 14.00 till 04.00, höjs med 35 kronor och kommer att kosta 785 kronor.

Samtidigt tog kollektivtrafiknämnden beslut om en enhetlig åldersgräns för ungdomar. De som är mellan sju och 19 år får ett lägre pris medan de som är äldre betalar fullt pris. Dagens system är rörigt, men för periodkorten finns det en ungdomsrabatt upp till och med 26 år.

– Vi måste ha ett enklare system, inte minst för att kunna gå vidare med utvecklingen av biljettsystemet, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Hon tillägger:

– Men studentrabatten på periodkorten finns kvar. Vi kommer även att ge den rabatten till sjukpensionärer och långtidsarbetslösa.

”Slår hårt”

Socialdemokraterna har motsatt sig förslaget och menar att det slår hårt mot en utsatt grupp, unga mellan 20 och 25 år som inte studerar. Partiet betonar att det finns 80 000 i den kategorin i regionen, av dem är 20 000 utan arbete.

– Det är dumt att ta bort rabatten för dem. Helt plötsligt är det ingen prioriterad grupp.

– Jag är förvånad och besviken över Miljöpartiets kollektivtrafikpolitik. Jag kan inte se varför det är svårt tekniskt att behålla rabatten upp till 25 år, säger Alex Bergström, vice ordförande i Västtrafik, och tillägger:

– Om Västtrafik haft dålig ekonomi hade vi kunnat resonerat om det.

Fortsätter arbetet

Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik fortsätter arbetet med att förenkla resandet, inte minst att köpa en biljett. Nästa år ska en applikation, som kunden kan ha sitt periodkort, för mobiler lanseras.

– Biljettsortimentet ska förenklas och check out-systemet tas bort, men vi kanske inte är där förrän under 2017, säger Ulrika Frick (MP).

Redan då budgeten för 2016 spikades av regionfullmäktige i somras ingick en prishöjning på maximalt fem procent.

Så blir det, även om höjningen av de olika enskilda produkterna varierar. För de flesta av periodkorten handlar det om en ökning med 4,5 procent. Priset på enkelbiljetter höjs med cirka sex procent.

Totalt beräknas höjningen, som träder i kraft 3 januari, ge 130 miljoner i ökade intäkter till Västtrafik.

Ett månadskort för tätort blir 20 kronor dyrare och kostar 495 kronor efter årsskiftet. Motsvarande kort för hela kommunen höjs från 715 till 735 kronor för vuxen.

Den som använder sig av flerkommunskortet, som höjs med en femtiolapp, får betala 1 160 kronor i fortsättningen.

Det populära fritidskortet, som numera gäller från 14.00 till 04.00, höjs med 35 kronor och kommer att kosta 785 kronor.

Samtidigt tog kollektivtrafiknämnden beslut om en enhetlig åldersgräns för ungdomar. De som är mellan sju och 19 år får ett lägre pris medan de som är äldre betalar fullt pris. Dagens system är rörigt, men för periodkorten finns det en ungdomsrabatt upp till och med 26 år.

– Vi måste ha ett enklare system, inte minst för att kunna gå vidare med utvecklingen av biljettsystemet, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Hon tillägger:

– Men studentrabatten på periodkorten finns kvar. Vi kommer även att ge den rabatten till sjukpensionärer och långtidsarbetslösa.

”Slår hårt”

Socialdemokraterna har motsatt sig förslaget och menar att det slår hårt mot en utsatt grupp, unga mellan 20 och 25 år som inte studerar. Partiet betonar att det finns 80 000 i den kategorin i regionen, av dem är 20 000 utan arbete.

– Det är dumt att ta bort rabatten för dem. Helt plötsligt är det ingen prioriterad grupp.

– Jag är förvånad och besviken över Miljöpartiets kollektivtrafikpolitik. Jag kan inte se varför det är svårt tekniskt att behålla rabatten upp till 25 år, säger Alex Bergström, vice ordförande i Västtrafik, och tillägger:

– Om Västtrafik haft dålig ekonomi hade vi kunnat resonerat om det.

Fortsätter arbetet

Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik fortsätter arbetet med att förenkla resandet, inte minst att köpa en biljett. Nästa år ska en applikation, som kunden kan ha sitt periodkort, för mobiler lanseras.

– Biljettsortimentet ska förenklas och check out-systemet tas bort, men vi kanske inte är där förrän under 2017, säger Ulrika Frick (MP).

Några av de nya priserna

Produkt Nuv pris Nytt pris

Regionen runt vuxen 30 dagar 1 685 1 765

Regionen runt ungdom 30 dagar 1 265 1 325

Regionen runt 1 dygn 300 315

Månadskort tätort vuxen 475 495

Månadskort tätort ungdom 355 370

Årskort tätort vuxen 4 750 4 950

Månadskort kommun vuxen 715 735

Månadskort kommun ungdom 535 550

Flerkommunskort 30 dag vuxen 1 110 1 160

Flerkommunskort 30 dag ungdom 835 870

Fritidskort 100 dagar 750 785

Källa: Kollektivtrafiknämnden