21 sep 2015 19:40

21 sep 2015 19:40

Anmälan efter blodig flytning

IVO

En kvinna, som drabbats av en blodig flytning rekommenderades av barnmorskemottagningen att kontakta specialistmödravården på Skaraborgs sjukhus.

På grund av telefontid dröjde det en dag innan hon fick kontakt med specialistmödravården och kvinnan fick en tid dagen efter. Ärendet anmäldes, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg. Ivo konstaterar att händelsen synliggjort brister i samverkan mellan Närhälsan och kvinnokliniken vid Skaraborgs sjukhus.

På grund av telefontid dröjde det en dag innan hon fick kontakt med specialistmödravården och kvinnan fick en tid dagen efter. Ärendet anmäldes, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg. Ivo konstaterar att händelsen synliggjort brister i samverkan mellan Närhälsan och kvinnokliniken vid Skaraborgs sjukhus.