21 sep 2015 16:33

21 sep 2015 16:33

"Fler får bidra med mer till välfärden"

60 procent av hushållen får mindre att röra sig med nästa år.

– Fler får bidra med mer till välfärden, säger Monica Green (S).

Fredrik Olovsson (S), ordförande i riksdagens finansutskott, presenterade regeringens (S och MP) Vänsterpartistödda budget under en presskonferens i Skövde. Han betonade att det handlar om investeringar i jobb, skola och klimat.

Finansiering

Reformerna finansieras bland annat med höjd inkomstskatt då jobbskatteavdraget trappas ned för dem som tjänar över 50 000 i månaden, drivmedelsskatten höjs med 60–66 öre/litern inklusive moms, rotavdraget sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden och taket på rutavdraget, sänks till 25 000 kronor.

Åtgärderna innebär att cirka 60 procent av hushållen får mindre att röra sig med. Monica Green (S) från Skövde säger att de som tjänar mest får bidra mer till välfärden, men att de är beredda att göra det:

– Det känns bra med stödet av kommunerna, så att de har råd att satsa.

Exakt vad budgeten innebär för Skaraborg är svårare att precisera, men att de olika satsningarna på byggnationer, skola, vård och ökat statligt stöd för asylsökande, innebär en förstärkning för en kommun i Skövdes storlek på cirka 30 miljoner kronor.

– Några av satsningarna ska användas direkt av olika sektorer. Pengarna ska inte fylla några mörka hål, säger Fredrik Olovsson.

Pensionärerna ska få sänkt skatt men kommunerna ska få möjligheten att höja maxtaket på hemtjänsten.

Högskolan i Skövde ser sig som en vinnare då alla nya högskolor får ökat forskningsanslag, jämställdhetsintegrering ska införas, utbildningar inom vårdområdet ska byggas ut och höjningen av anslagen till de humanistiska utbildningarna fortsätter.

Kritisk opposition

Oppositionen var, naturligt nog, föga entusiastisk över budgeten.

– Skaraborg kommer att drabbas extra hårt då många lever och verkar på landsbygden, där inte minst transporter blir dyrare, säger riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) i ett pressmeddelande.

Fredrik Olovsson (S), ordförande i riksdagens finansutskott, presenterade regeringens (S och MP) Vänsterpartistödda budget under en presskonferens i Skövde. Han betonade att det handlar om investeringar i jobb, skola och klimat.

Finansiering

Reformerna finansieras bland annat med höjd inkomstskatt då jobbskatteavdraget trappas ned för dem som tjänar över 50 000 i månaden, drivmedelsskatten höjs med 60–66 öre/litern inklusive moms, rotavdraget sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden och taket på rutavdraget, sänks till 25 000 kronor.

Åtgärderna innebär att cirka 60 procent av hushållen får mindre att röra sig med. Monica Green (S) från Skövde säger att de som tjänar mest får bidra mer till välfärden, men att de är beredda att göra det:

– Det känns bra med stödet av kommunerna, så att de har råd att satsa.

Exakt vad budgeten innebär för Skaraborg är svårare att precisera, men att de olika satsningarna på byggnationer, skola, vård och ökat statligt stöd för asylsökande, innebär en förstärkning för en kommun i Skövdes storlek på cirka 30 miljoner kronor.

– Några av satsningarna ska användas direkt av olika sektorer. Pengarna ska inte fylla några mörka hål, säger Fredrik Olovsson.

Pensionärerna ska få sänkt skatt men kommunerna ska få möjligheten att höja maxtaket på hemtjänsten.

Högskolan i Skövde ser sig som en vinnare då alla nya högskolor får ökat forskningsanslag, jämställdhetsintegrering ska införas, utbildningar inom vårdområdet ska byggas ut och höjningen av anslagen till de humanistiska utbildningarna fortsätter.

Kritisk opposition

Oppositionen var, naturligt nog, föga entusiastisk över budgeten.

– Skaraborg kommer att drabbas extra hårt då många lever och verkar på landsbygden, där inte minst transporter blir dyrare, säger riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) i ett pressmeddelande.