22 sep 2015 10:38

22 sep 2015 10:39

Stygnen fick sitta kvar

IVO

En kvinna opererades i foten på ortopeden vid Skaraborgs sjukhus. Vid återbesöket tio dagar senare fick hon inget besked om när stygnen skulle tas bort. Några veckor senare fick hon besvär, foten inflammerades och då kliniken kontaktades fick kvinnan reda på att det fanns någon notering om när stygnen skulle plockas bort.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger vårdgivaren kritik, för att det ingår i slutbehandlingen att se till att stygnen plockas bort.

En kvinna opererades i foten på ortopeden vid Skaraborgs sjukhus. Vid återbesöket tio dagar senare fick hon inget besked om när stygnen skulle tas bort. Några veckor senare fick hon besvär, foten inflammerades och då kliniken kontaktades fick kvinnan reda på att det fanns någon notering om när stygnen skulle plockas bort.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger vårdgivaren kritik, för att det ingår i slutbehandlingen att se till att stygnen plockas bort.