22 sep 2015 19:20

23 sep 2015 09:52

"Vi ska hjälpa flyktingarna med vård"

Massor av flyktingar söker sig till Sverige och Västra Götaland.
– Vi är beredda att hjälpa dem med vård, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS.

Under regionfullmäktiges inledande frågestund undrade Jim Aleberg (S) och regionen är beredd att möta flyktingarnas behov:

– Vi står inför den största flyktingkatastrofen sedan det andra världskriget. Det är glädjande att många söker sig hit, och det är viktigt att de kan få hjälp.

Jonas Andersson betonade att situationen ställer krav på alla, och att regionen ska se till att alla får vård:

– Några initiativ kan man ta snabbt, andra tar längre tid. Bland annat för att få fram rätt kompetens.

Eva Olofsson (V) fyllde på:

– Kan alla flyktingar få det psykosociala stöd de behöver?

Jonas Andersson:

– Vi ska göra vårt yttersta för att se till att alla får det stöd de behöver, men kan inte lova att det blir så.

Ungdomsfientlig

I en annan fråga undrade Malva Ahlstedt (S) om regionen har en ungdomsfientlig ledning:

– Naturbruksskolor läggs ned, kollektivtrafiken blir dyrare för ungdomar och ledningen stoppade utbyggnaden av den fria tandvården till och med 25 år. Ska ledningen göra mer för att försämra för ungdomarna?

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) svarade raskt:

– Nej.

I en interpellation undrade Annette Ternstedt (V) om ledningen är beredd att ta bort avgifterna för de som är över 19 år när de besöker läkare och psykolog på ungdomsmottagningarna.

Jonas Andersson:

– Nej, jag tror att det skulle leda över patienter från vårdcentralerna till ungdomsmottagningarna.

Under regionfullmäktiges inledande frågestund undrade Jim Aleberg (S) och regionen är beredd att möta flyktingarnas behov:

– Vi står inför den största flyktingkatastrofen sedan det andra världskriget. Det är glädjande att många söker sig hit, och det är viktigt att de kan få hjälp.

Jonas Andersson betonade att situationen ställer krav på alla, och att regionen ska se till att alla får vård:

– Några initiativ kan man ta snabbt, andra tar längre tid. Bland annat för att få fram rätt kompetens.

Eva Olofsson (V) fyllde på:

– Kan alla flyktingar få det psykosociala stöd de behöver?

Jonas Andersson:

– Vi ska göra vårt yttersta för att se till att alla får det stöd de behöver, men kan inte lova att det blir så.

Ungdomsfientlig

I en annan fråga undrade Malva Ahlstedt (S) om regionen har en ungdomsfientlig ledning:

– Naturbruksskolor läggs ned, kollektivtrafiken blir dyrare för ungdomar och ledningen stoppade utbyggnaden av den fria tandvården till och med 25 år. Ska ledningen göra mer för att försämra för ungdomarna?

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) svarade raskt:

– Nej.

I en interpellation undrade Annette Ternstedt (V) om ledningen är beredd att ta bort avgifterna för de som är över 19 år när de besöker läkare och psykolog på ungdomsmottagningarna.

Jonas Andersson:

– Nej, jag tror att det skulle leda över patienter från vårdcentralerna till ungdomsmottagningarna.