23 sep 2015 14:57

23 sep 2015 14:57

"Friskolor blir konkurrenter"

REGIONEN: Oppositionen ser ett hot i nedläggningen av skolor

Regionen öppnar för kommande friskolor i Nuntorp, Dingle och Strömma.
– Privatiseringen kommer att påverka våra egna skolor, säger Socialdemokraternas gruppledare Helén Eliasson.

Efter en lång debatt, med två ajourneringar och partigruppsöverläggningar, kom regionfullmäktige fram till att naturbruksskolorna i Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga ska vara kvar medan de övriga tre läggs ned.

Via beslutet om att Nuntorp, Dingle och Strömma inte stängs förrän efter vårterminen 2017, vann de som vill bevara dem i någon form viktig tid.

Dialog innan

Ulf Eriksson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, betonar att han inte har något emot att det öppnas skolor i annan form på de tre ställena.

– På Nuntorp finns det en mindre grupp som är intresserade att ta över. Hushållningssällskapet är intresserat av Dingle och Kommunalförbundet Fyrbodal kan tänka sig utbildning på Nuntorp och Dingle, säger Ulf Eriksson.

Socialdemokraterna hade chansen att begära återremiss i tisdags, men valde att gå på sitt eget förslag om att behålla samtliga skolor.

– Ett bra förslag, samtidigt hade en återremiss inneburit att ungdomarna och medarbetarna behövde få besked, säger S gruppledare Helén Eliasson.

Vad tycker du om att respiten förlängs?

– Allt kommer att förvärras. Medarbetarna kommer att fly. Eventuella friskolor kommer att bli konkurrenter till våra egna skolor. Det hade varit bättre att sätta ned foten, och lägga ned så snart som möjligt eller behålla alla skolorna. Nu blir det bara förvirrande.

Eriksson ser saken på ett annat sätt:

– Nu kan vi öppna för andra utbildningar inom andra områden, exempelvis fordon och transportprogram, för både förare och reparatörer, samt naturvetenskapliga program för blivande bioingenjörer och veterinärer. Det finns mycket som kan utvecklas. Vi vill att Västra Götaland är en grön region.

Med bara tre gymnasieskolor hoppas ledningen att kvaliteten och söktrycket, som inte varit högt, ska öka.

– Vi hoppas att det ändras nu när alla vet hur strukturen är, säger Eriksson.

Efter en lång debatt, med två ajourneringar och partigruppsöverläggningar, kom regionfullmäktige fram till att naturbruksskolorna i Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga ska vara kvar medan de övriga tre läggs ned.

Via beslutet om att Nuntorp, Dingle och Strömma inte stängs förrän efter vårterminen 2017, vann de som vill bevara dem i någon form viktig tid.

Dialog innan

Ulf Eriksson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, betonar att han inte har något emot att det öppnas skolor i annan form på de tre ställena.

– På Nuntorp finns det en mindre grupp som är intresserade att ta över. Hushållningssällskapet är intresserat av Dingle och Kommunalförbundet Fyrbodal kan tänka sig utbildning på Nuntorp och Dingle, säger Ulf Eriksson.

Socialdemokraterna hade chansen att begära återremiss i tisdags, men valde att gå på sitt eget förslag om att behålla samtliga skolor.

– Ett bra förslag, samtidigt hade en återremiss inneburit att ungdomarna och medarbetarna behövde få besked, säger S gruppledare Helén Eliasson.

Vad tycker du om att respiten förlängs?

– Allt kommer att förvärras. Medarbetarna kommer att fly. Eventuella friskolor kommer att bli konkurrenter till våra egna skolor. Det hade varit bättre att sätta ned foten, och lägga ned så snart som möjligt eller behålla alla skolorna. Nu blir det bara förvirrande.

Eriksson ser saken på ett annat sätt:

– Nu kan vi öppna för andra utbildningar inom andra områden, exempelvis fordon och transportprogram, för både förare och reparatörer, samt naturvetenskapliga program för blivande bioingenjörer och veterinärer. Det finns mycket som kan utvecklas. Vi vill att Västra Götaland är en grön region.

Med bara tre gymnasieskolor hoppas ledningen att kvaliteten och söktrycket, som inte varit högt, ska öka.

– Vi hoppas att det ändras nu när alla vet hur strukturen är, säger Eriksson.

Naturbruksskolor

Från och med höstterminen har regionen gymnasieutbildning i naturbruk i Sötåsen, Uddetorp och Svenljunga. Skolorna i Dingle, Strömma och Nuntorp har regional verksamhet till och med vårterminen 2017.

Källa: Regionen