24 sep 2015 08:00

24 sep 2015 21:22

Hög sjukfrånvaro oroar Kommunal

SKARABORG: Nästan var tionde undersköterska saknas på jobbet

9,92 procent av undersköterskorna på Skaraborgs sjukhus är sjukskrivna.
– Vi är så oroliga för våra medlemmar, säger Kommunals Monica Malmkvist.

Enligt Skas senaste delårsrapport uppgår sjukfrånvaron bland undersköterskorna till 9,92 procent. Jämfört med föregående år (9,00 procent) är det en ökning med 0,92 procentenheter eller 10,2 procent. Siffrorna ligger högt över regionens mål att sjukfrånvaron ska ligga på fem procent.

– Tyvärr stämmer siffrorna och de oroar verkligen. Vi kommer att grotta ned oss i orsakerna till sjukfrånvaron och hur det är på de olika avdelningarna. Vi har även haft ett möte med företagshälsovården (hälsan & arbetslivet) för att ta fram en handlingsplan, säger Monica Malmkvist.

Hon säger att arbetsgivaren är medveten om problemet och har startat en rad olika projekt, men att det mest gällt för hela arbetsplatsen. Ett projekt, som var en effekt av en anmälan till Arbetsmiljöverket, på kirurgen var visat sig ge resultat.

– Nöjdheten och allt annat har blivit bättre, men vi har inte sett några exakta siffror på hur det påverkat sjukskrivningarna.

Förebyggande arbete

Fackförbundet Kommunal efterlyser ett mer förebyggande arbete. Monica Malmkvist vill se mer luft i systemet.

– Arbetsgivaren sätter inte in ersättare när någon fattas, utan arbetsgruppen ska lösa det ändå. När det ska öppnas vårdplatser, plockas folk från andra ställen vilket gör att det blir ännu mer stressande. Just nu behövs det lugn och ro, den här sommaren har tagit hårt på personalen, säger Monica Malmqvist.

Hon relaterar till en rapport (ISM-rapport nr 10) om en kartläggning om upplevd stressrelaterad ohälsa i regionens verksamheter. Den visar att läkarsekreterare och undersköterskor i hög utsträckning hade en negativ bild av den psykosociala arbetsmiljön.

– Den handlade om åren 2008 till 2010, men det har inte hänt mycket.

Malmkvist tillägger:

– Men vi gillar beslutet om att ingen chef ska ha mer än 10 till 35 medarbetare under sig. Chefen har möjlighet att se saker tidigare och den enskilde får lättare att bli sedd.

Bland sjuksköterskor och barnmorskor är sjukfrånvaron 7,20 procent, läkarna ligger på 2,41 procent och kategorin ”rehabilitering och förebyggande” på 7,37 procent.

Enligt Skas senaste delårsrapport uppgår sjukfrånvaron bland undersköterskorna till 9,92 procent. Jämfört med föregående år (9,00 procent) är det en ökning med 0,92 procentenheter eller 10,2 procent. Siffrorna ligger högt över regionens mål att sjukfrånvaron ska ligga på fem procent.

– Tyvärr stämmer siffrorna och de oroar verkligen. Vi kommer att grotta ned oss i orsakerna till sjukfrånvaron och hur det är på de olika avdelningarna. Vi har även haft ett möte med företagshälsovården (hälsan & arbetslivet) för att ta fram en handlingsplan, säger Monica Malmkvist.

Hon säger att arbetsgivaren är medveten om problemet och har startat en rad olika projekt, men att det mest gällt för hela arbetsplatsen. Ett projekt, som var en effekt av en anmälan till Arbetsmiljöverket, på kirurgen var visat sig ge resultat.

– Nöjdheten och allt annat har blivit bättre, men vi har inte sett några exakta siffror på hur det påverkat sjukskrivningarna.

Förebyggande arbete

Fackförbundet Kommunal efterlyser ett mer förebyggande arbete. Monica Malmkvist vill se mer luft i systemet.

– Arbetsgivaren sätter inte in ersättare när någon fattas, utan arbetsgruppen ska lösa det ändå. När det ska öppnas vårdplatser, plockas folk från andra ställen vilket gör att det blir ännu mer stressande. Just nu behövs det lugn och ro, den här sommaren har tagit hårt på personalen, säger Monica Malmqvist.

Hon relaterar till en rapport (ISM-rapport nr 10) om en kartläggning om upplevd stressrelaterad ohälsa i regionens verksamheter. Den visar att läkarsekreterare och undersköterskor i hög utsträckning hade en negativ bild av den psykosociala arbetsmiljön.

– Den handlade om åren 2008 till 2010, men det har inte hänt mycket.

Malmkvist tillägger:

– Men vi gillar beslutet om att ingen chef ska ha mer än 10 till 35 medarbetare under sig. Chefen har möjlighet att se saker tidigare och den enskilde får lättare att bli sedd.

Bland sjuksköterskor och barnmorskor är sjukfrånvaron 7,20 procent, läkarna ligger på 2,41 procent och kategorin ”rehabilitering och förebyggande” på 7,37 procent.