25 sep 2015 06:00

25 sep 2015 06:53

"Det finns brister i arbetet med en ökad sjukfrånvaro"

SKARABORG: Revisorerna har synpunkter på verksamheterna

Regionens revisorer menar att det finns brister i verksamheternas sätt att jobba med den ökade sjukfrånvaron.

Revisorerna granskade hur styrelserna för Sahlgrenska, Södra Älvsborgs sjukhus (Borås) och Alingsås sjukhus följer upp och kontrollera sjukfrånvaron, samt vad som gjorts för att minska en stigande sjukfrånvaro.

Tre saker lyfts fram i rapporten:

En bristande helhetssyn kring sjukfrånvaro, kompetensförsörjning och ekonomi.

Analysen av den omfattande uppföljningen av sjukfrånvaron saknas.

Ger åtgärderna som genomförts någon effekt?

De tre granskade styrelserna har fått omfattande information om sjukfrånvaron, men det är bara Alingsås styrelse som tagit några beslut, bland annat att vakanser får bemannas för att minska belastningen på personalen. Dessutom har sjukhusdirektören fått några uppdrag.

Revisorerna konstaterar att arbetet oftast sker på tjänstemannanivå.

Frågan finns med

Ulla-Britt Hagström (FP), ordförande för Skaraborgs sjukhus, betonar att frågan ofta är uppe under styrelsemötena och att den politiskt valda styrelsen får regelbunden information.

– Vi har det slutliga ansvaret, och det är en väldigt viktig fråga. Något måste göras, men vi går inte in på verksamhetschefernas område, de vet ju bäst om sina respektive områden.

I regionfullmäktiges budget för 2016 finns uppgiften att ”förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron” med som ett prioriterat mål. Någon liknande skrivning finns inte för 2015.

– Det är bra att det finns med. Vi har även med skrivningen i vår överenskommelse med den östra hälso- och sjukvårdsnämnden, säger Ulla-Britt Hagström.

Revisorerna granskade hur styrelserna för Sahlgrenska, Södra Älvsborgs sjukhus (Borås) och Alingsås sjukhus följer upp och kontrollera sjukfrånvaron, samt vad som gjorts för att minska en stigande sjukfrånvaro.

Tre saker lyfts fram i rapporten:

En bristande helhetssyn kring sjukfrånvaro, kompetensförsörjning och ekonomi.

Analysen av den omfattande uppföljningen av sjukfrånvaron saknas.

Ger åtgärderna som genomförts någon effekt?

De tre granskade styrelserna har fått omfattande information om sjukfrånvaron, men det är bara Alingsås styrelse som tagit några beslut, bland annat att vakanser får bemannas för att minska belastningen på personalen. Dessutom har sjukhusdirektören fått några uppdrag.

Revisorerna konstaterar att arbetet oftast sker på tjänstemannanivå.

Frågan finns med

Ulla-Britt Hagström (FP), ordförande för Skaraborgs sjukhus, betonar att frågan ofta är uppe under styrelsemötena och att den politiskt valda styrelsen får regelbunden information.

– Vi har det slutliga ansvaret, och det är en väldigt viktig fråga. Något måste göras, men vi går inte in på verksamhetschefernas område, de vet ju bäst om sina respektive områden.

I regionfullmäktiges budget för 2016 finns uppgiften att ”förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron” med som ett prioriterat mål. Någon liknande skrivning finns inte för 2015.

– Det är bra att det finns med. Vi har även med skrivningen i vår överenskommelse med den östra hälso- och sjukvårdsnämnden, säger Ulla-Britt Hagström.