25 sep 2015 06:00

25 sep 2015 06:53

"Ingen ska behöva bli sjuk på jobbet"

Sjukfrånvaron på Skaraborgs sjukhus

Skaraborgs sjukhus har 6,69 procents sjukfrånvaro.
– Vi jobbar målmedvetet med frågan. Ingen ska behöva bli sjuk på jobbet, säger personalchefen Peder Yderhag.

Peder Yderhag konstaterar att sjukfrånvaron på Skas är för hög. I veckan skrev vi om undersköterskorna som har en sjukfrånvaro på 9,92 procent. Totalt ligger sjukfrånvaron på 6,69 procent

Regionen har som mål att komma ned på fem procent.

– Vi har en bit kvar, men det är en viktig fråga. Det handlar om människor som är sjuka och vi vill att de ska komma tillbaka till jobbet så snart som möjligt. Både för den enskildes skull och för arbetsgruppen. Vi jobbar intensivt tillsammans med företagshälsovården och facken, säger personalchefen.

Vad beror den höga sjukfrånvaron på?

– Det finns lika många orsaker som det finns individer. Det är emellanåt tufft och hårt, konstigt vore det annars, men ingen ska ju behöva bli sjuk på jobbet. Arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt.

Flera åtgärder

Han berättar att Skas har flera åtgärder för att komma till rätta med problemet. Bland annat har en grupp, bestående av enhetschefer, tillsatts för att jobba med sjukfrånvaron och rehabilitering.

– Då kan vi även hitta en synkronisering och kan göra saker gemensamt. Vi ska även försöka koppla en utbildningsbit till projektet.

Alla nya chefer och arbetsplatsombud får genomgå en obligatorisk utbildning (bättre arbetsmiljö) som är en bra grund, enligt Peder Yderhag.

Tillsammans med Försäkringskassan ingår Skas i projektet ”mobiliseringsinitiativet” där parterna tillsammans ska hitta sätt att förebygga ohälsa.

– Alla måste själva ta ansvar för sin hälsa, men det måste även finnas förutsättningar, säger Yderhag.

Kommunals Monica Malmkvist lyfte fram ett regionalt beslut om att ingen chef ska ha mer än 35 medarbetare under sig. På så sätt kan medarbetare lättare bli sedda och problem upptäckas tidigare.

– Det är ett normtal. Vi kan inte förändra vår organisation över en natt, men det finns med i vår planering. Vi tittar även på andra alternativ, och ser hur chefer med fler än 35 kan lösa just de problemen.

Skas tittar även på ett sätt där varje enskild medarbetare ska kunna ange hur de upplevt sin arbetsdag.

– Om exempelvis bara 70-75 procent som tycker det är bra, får ju chefen en signal att något inte är bra, säger Yderhag.

Peder Yderhag konstaterar att sjukfrånvaron på Skas är för hög. I veckan skrev vi om undersköterskorna som har en sjukfrånvaro på 9,92 procent. Totalt ligger sjukfrånvaron på 6,69 procent

Regionen har som mål att komma ned på fem procent.

– Vi har en bit kvar, men det är en viktig fråga. Det handlar om människor som är sjuka och vi vill att de ska komma tillbaka till jobbet så snart som möjligt. Både för den enskildes skull och för arbetsgruppen. Vi jobbar intensivt tillsammans med företagshälsovården och facken, säger personalchefen.

Vad beror den höga sjukfrånvaron på?

– Det finns lika många orsaker som det finns individer. Det är emellanåt tufft och hårt, konstigt vore det annars, men ingen ska ju behöva bli sjuk på jobbet. Arbetsmiljön ska vara så bra som möjligt.

Flera åtgärder

Han berättar att Skas har flera åtgärder för att komma till rätta med problemet. Bland annat har en grupp, bestående av enhetschefer, tillsatts för att jobba med sjukfrånvaron och rehabilitering.

– Då kan vi även hitta en synkronisering och kan göra saker gemensamt. Vi ska även försöka koppla en utbildningsbit till projektet.

Alla nya chefer och arbetsplatsombud får genomgå en obligatorisk utbildning (bättre arbetsmiljö) som är en bra grund, enligt Peder Yderhag.

Tillsammans med Försäkringskassan ingår Skas i projektet ”mobiliseringsinitiativet” där parterna tillsammans ska hitta sätt att förebygga ohälsa.

– Alla måste själva ta ansvar för sin hälsa, men det måste även finnas förutsättningar, säger Yderhag.

Kommunals Monica Malmkvist lyfte fram ett regionalt beslut om att ingen chef ska ha mer än 35 medarbetare under sig. På så sätt kan medarbetare lättare bli sedda och problem upptäckas tidigare.

– Det är ett normtal. Vi kan inte förändra vår organisation över en natt, men det finns med i vår planering. Vi tittar även på andra alternativ, och ser hur chefer med fler än 35 kan lösa just de problemen.

Skas tittar även på ett sätt där varje enskild medarbetare ska kunna ange hur de upplevt sin arbetsdag.

– Om exempelvis bara 70-75 procent som tycker det är bra, får ju chefen en signal att något inte är bra, säger Yderhag.