25 sep 2015 13:22

25 sep 2015 13:22

Miljonsatsning på kultur

VÄSTRA GÖTALAND: Kulturnämnden

Två miljoner satsas på kultur inom vård och hälsa och projektet clowner på besök får en halv miljon av pengarna.

Clownkliniken besöker sjuka barn som måste ligga på sjukhus under en längre tid. Verksamheten har pågått en tid och nu får den ekonomiska medel för att trygga en fortsättning.

Dessutom får konstenheten 465 000 kronor, som bland annat ska användas till en nationell konferens konst, hälsa och vårdmiljö, samt ett projekt om nya metoder för ljudkonst inom vården.

Ett projekt om biblioterapi, där läsning av och samtal kring böcker är en grund, får 500 000 kronor, Nämnden avsatte även pengar till kommande projekt inom kultur i vården.

Clownkliniken besöker sjuka barn som måste ligga på sjukhus under en längre tid. Verksamheten har pågått en tid och nu får den ekonomiska medel för att trygga en fortsättning.

Dessutom får konstenheten 465 000 kronor, som bland annat ska användas till en nationell konferens konst, hälsa och vårdmiljö, samt ett projekt om nya metoder för ljudkonst inom vården.

Ett projekt om biblioterapi, där läsning av och samtal kring böcker är en grund, får 500 000 kronor, Nämnden avsatte även pengar till kommande projekt inom kultur i vården.