25 sep 2015 06:00

25 sep 2015 13:21

Smärtstudie i ambulansen

HÖFTFRAKTUR

Ambulanssjukvården i Västra Götaland har startat en studie om hur ont patienter har i den akuta fasen vid brott på lårbenshalsen.

Smärtan hos patienter med misstänkt höftfraktur ska skattas, för att kunna kartlägga problemet. Skattningen kommer att ske i ambulansen. Resultatet ska användas till att förbättra tidig smärtlindring.

Studien kommer att pågå under ett år.

Ambulanssjukvården i Västra Götaland har startat en studie om hur ont patienter har i den akuta fasen vid brott på lårbenshalsen.

Smärtan hos patienter med misstänkt höftfraktur ska skattas, för att kunna kartlägga problemet. Skattningen kommer att ske i ambulansen. Resultatet ska användas till att förbättra tidig smärtlindring.

Studien kommer att pågå under ett år.