28 sep 2015 15:00

28 sep 2015 15:00

Miljon till kulturlivet

Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter en miljon kronor för att ge det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer möjlighet att genomföra kulturinsatser för att välkomna asylsökande till länet.

Och det ska gå fort. Inom två veckor vill kulturnämnden se ansökningar och förslag på insatser.

– Med tanke på det pressade läget för många av de som söker asyl vill nämnden ha en snabb process. Detta är en nödvändig satsning, säger regionens kulturchef Staffan Rydén.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter en miljon kronor för att ge det fria kulturlivet och civilsamhällets aktörer möjlighet att genomföra kulturinsatser för att välkomna asylsökande till länet.

Och det ska gå fort. Inom två veckor vill kulturnämnden se ansökningar och förslag på insatser.

– Med tanke på det pressade läget för många av de som söker asyl vill nämnden ha en snabb process. Detta är en nödvändig satsning, säger regionens kulturchef Staffan Rydén.