29 sep 2015 10:00

29 sep 2015 10:29

Digitaliserad diagnos

Ny teknik ska ge snabbare besked för cancerpatienter

Diagnostiken av cancersjukdomar i regionen ska digitaliseras, från remiss till svar.
– Ingen patient ska behöva vänta i onödan, säger verksamhetsutvecklare Mikael Wintell.

I framtiden ska ledtiden, från att läkaren skriver ut remissen till svaret från laboratoriet är klart och en eventuell behandling kan inledas, förkortas via en digital hantering.

I dagsläget är väntetiden från remiss till behandlingsstart i genomsnitt en månad. Nu räknar de ansvariga med att väntetiden ska förkortas till tio dagar, inte minst kommer analystiden av vävnadsproverna att förkortas rejält.

Proverna fotograferas digitalt, vilket gör att de fysiska transporttiderna för proverna förkortas. Bilderna av vävnadsproverna kommer dessutom att hålla hög kvalitet och vara lättare att analysera än en traditionell undersökning när provet granskas i ett mikroskop.

– Prognosen blir säkrare och genom digitaliseringen blir vi dessutom mer oberoende av tid och plats. Vi har ett liknande verksamhetsstöd inom radiologin och där kan vi ta hjälp av radiologer i Sydney och på Hawaii utan dröjsmål. Vi kan bortse från kontorstiderna i Sverige, möjligheterna har ökat enormt, säger Mikael Wintell.

Den samordnade lösningen, som ska kunna gå sömlöst i regionens verksamheter, kallas Patos. Avtalet med IT-leverantören sträcker sig över tio år och värdet uppgår till 431 miljoner kronor.

I regionen kommer patologilaboratorierna vid Sahlgrenska, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus att bli en del av systemet. De kommer att kunna kopplas samman och bilda ett nätverk som underlättar kunskapsöverföringen.

Skas

På Skaraborgs sjukhus står Unilabs för patologilaboratoriet. Mikael Wintell betonar att företaget varit en värdefull samtalspartner under framtagandet av underlaget.

– Av juridiska skäl kunde de inte vara med under upphandlingen, men Unilabs kommer att få möjlighet att använda sig av systemet på samma sätt som våra egna laboratorier.

Unilabs vd Philip Delborn betonar det handlar om ett steg i rätt riktning:

– Satsningen påverkar verksamheterna och patienterna i positiv riktning. Patologin är ett fokusområde för oss, laboratoriet i Skövde är ett av våra största och mest framgångsrika. Hur det här tekniskt påverkar hur vi jobbar i Skaraborg har vi inget svar på just nu.

I framtiden ska ledtiden, från att läkaren skriver ut remissen till svaret från laboratoriet är klart och en eventuell behandling kan inledas, förkortas via en digital hantering.

I dagsläget är väntetiden från remiss till behandlingsstart i genomsnitt en månad. Nu räknar de ansvariga med att väntetiden ska förkortas till tio dagar, inte minst kommer analystiden av vävnadsproverna att förkortas rejält.

Proverna fotograferas digitalt, vilket gör att de fysiska transporttiderna för proverna förkortas. Bilderna av vävnadsproverna kommer dessutom att hålla hög kvalitet och vara lättare att analysera än en traditionell undersökning när provet granskas i ett mikroskop.

– Prognosen blir säkrare och genom digitaliseringen blir vi dessutom mer oberoende av tid och plats. Vi har ett liknande verksamhetsstöd inom radiologin och där kan vi ta hjälp av radiologer i Sydney och på Hawaii utan dröjsmål. Vi kan bortse från kontorstiderna i Sverige, möjligheterna har ökat enormt, säger Mikael Wintell.

Den samordnade lösningen, som ska kunna gå sömlöst i regionens verksamheter, kallas Patos. Avtalet med IT-leverantören sträcker sig över tio år och värdet uppgår till 431 miljoner kronor.

I regionen kommer patologilaboratorierna vid Sahlgrenska, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs sjukhus att bli en del av systemet. De kommer att kunna kopplas samman och bilda ett nätverk som underlättar kunskapsöverföringen.

Skas

På Skaraborgs sjukhus står Unilabs för patologilaboratoriet. Mikael Wintell betonar att företaget varit en värdefull samtalspartner under framtagandet av underlaget.

– Av juridiska skäl kunde de inte vara med under upphandlingen, men Unilabs kommer att få möjlighet att använda sig av systemet på samma sätt som våra egna laboratorier.

Unilabs vd Philip Delborn betonar det handlar om ett steg i rätt riktning:

– Satsningen påverkar verksamheterna och patienterna i positiv riktning. Patologin är ett fokusområde för oss, laboratoriet i Skövde är ett av våra största och mest framgångsrika. Hur det här tekniskt påverkar hur vi jobbar i Skaraborg har vi inget svar på just nu.