29 sep 2015 17:08

29 sep 2015 17:08

Satsning på svaga grupper

VÄSTRA GÖTALAND: Staten prioriterar en ökad jämlik hälsa

Nästa år får regionen cirka 375 statliga miljoner för en ökad jämlik hälsa.
– De är till för marginaliserade grupper, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Kvinnosjukvård, mammografi, glasögon, psykisk ohälsa och kostnadsfria läkemedel är några exempel på statliga satsningar i regionala satsningar. Regeringen offentliggjorde satsningarna i samband med budgetpresentationen.

– Man blir glad när det satsas på utsatta grupper.

Ny miljard

Regeringen kommer även att ersätta den kritiserade kömiljarden, som gav landsting pengar utifrån tillgänglighet till vissa besök och behandlingar, med en professionsmiljard. Exakt hur de sistnämnda pengarna ska fördelas är inte klart, men ett mål med satsningen är att frigöra mer tid för patientarbete och för att utveckla vården.

Ägarutskottet fick även information om regionens produktionsplanering, som har en målbild 2020. Allt går inte så smidigt som ledningen tänkt.

Kvinnosjukvård, mammografi, glasögon, psykisk ohälsa och kostnadsfria läkemedel är några exempel på statliga satsningar i regionala satsningar. Regeringen offentliggjorde satsningarna i samband med budgetpresentationen.

– Man blir glad när det satsas på utsatta grupper.

Ny miljard

Regeringen kommer även att ersätta den kritiserade kömiljarden, som gav landsting pengar utifrån tillgänglighet till vissa besök och behandlingar, med en professionsmiljard. Exakt hur de sistnämnda pengarna ska fördelas är inte klart, men ett mål med satsningen är att frigöra mer tid för patientarbete och för att utveckla vården.

Ägarutskottet fick även information om regionens produktionsplanering, som har en målbild 2020. Allt går inte så smidigt som ledningen tänkt.