29 sep 2015 09:00

29 sep 2015 09:09

Sjukpenningtal fortsätter stiga

Långt över snittet i landet

Sjukpenningtalet i Skaraborg fortsätter stiga och skillnaden mellan mäns och kvinnors sjukfrånvaro är stor.

I hela landet är sjukpenningtalet, antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antalet med hel sjuk- eller aktivitetsersättning, 10,2 dagar.

Skaraborg ligger högre än medeltalet för Sverige och under augusti var sjukpenningtalet 12,2 dagar.

Stressrelaterat

Främst är det den psykiska ohälsan som ökar mest och det är kvinnor med små barn som är mest sjukskrivna på grund av stressrelaterade tillstånd eller förstagångsdepressioner, enligt ett pressmeddelande från Försäkringskassan.

Forskning hos Försäkringskassan visar att en kvinna som tar ett större ansvar för hem och familj, jämfört med sin partner, och som även förvärvsarbetar i lika stor omfattning löper en större risk att bli sjukskriven.

Torgny Andersson, områdeschef för Skaraborg, säger i pressmeddelandet att Försäkringskassan på flera sätt uppmärksammat den ökade ohälsan i området.

Förutsättning

Han menar att ett bra samarbete med kommun, landsting, arbetsgivare och Arbetsförmedling är ett måste för att siffrorna ska kunna minskas:

– Vi samlas regelbundet för att diskutera vad vi kan göra gemensamt. Vi samordningsförbundet har vi flera projekt som vänder sig till unga med psykisk ohälsa.

Skillnaden i sjukpenningtal mellan könen är stor i Skaraborg. För männen handlar det om 8,3 dagar medan kvinnorna har ett sjukpenningtal på 16,5.

– Det finns inget heltäckande svar på varför, men den könsuppdelade arbetsmarknaden och jämställdhetsproblematiken är två faktorer som spelar in, säger Torgny Andersson.

Ligger högst

Gullspång och Götene, båda 14,1, har de högsta sjukpenningtalen i Skaraborg. Skövdeborna (10,3) är minst sjukskrivna. I Götene har kvinnorna ett sjukpenningtal på 20,2, Vara ligger på 18,6, Tidaholm 18,4 och Karlsborg har 18,3.

Bland männen ligger Töreboda (11,1) högst, Gullspång har 10,8 och Tidaholm 9,8.

I hela landet är sjukpenningtalet, antalet nettodagar från sjuk- och rehabiliteringspenning dividerat med antalet inskrivna försäkrade minus antalet med hel sjuk- eller aktivitetsersättning, 10,2 dagar.

Skaraborg ligger högre än medeltalet för Sverige och under augusti var sjukpenningtalet 12,2 dagar.

Stressrelaterat

Främst är det den psykiska ohälsan som ökar mest och det är kvinnor med små barn som är mest sjukskrivna på grund av stressrelaterade tillstånd eller förstagångsdepressioner, enligt ett pressmeddelande från Försäkringskassan.

Forskning hos Försäkringskassan visar att en kvinna som tar ett större ansvar för hem och familj, jämfört med sin partner, och som även förvärvsarbetar i lika stor omfattning löper en större risk att bli sjukskriven.

Torgny Andersson, områdeschef för Skaraborg, säger i pressmeddelandet att Försäkringskassan på flera sätt uppmärksammat den ökade ohälsan i området.

Förutsättning

Han menar att ett bra samarbete med kommun, landsting, arbetsgivare och Arbetsförmedling är ett måste för att siffrorna ska kunna minskas:

– Vi samlas regelbundet för att diskutera vad vi kan göra gemensamt. Vi samordningsförbundet har vi flera projekt som vänder sig till unga med psykisk ohälsa.

Skillnaden i sjukpenningtal mellan könen är stor i Skaraborg. För männen handlar det om 8,3 dagar medan kvinnorna har ett sjukpenningtal på 16,5.

– Det finns inget heltäckande svar på varför, men den könsuppdelade arbetsmarknaden och jämställdhetsproblematiken är två faktorer som spelar in, säger Torgny Andersson.

Ligger högst

Gullspång och Götene, båda 14,1, har de högsta sjukpenningtalen i Skaraborg. Skövdeborna (10,3) är minst sjukskrivna. I Götene har kvinnorna ett sjukpenningtal på 20,2, Vara ligger på 18,6, Tidaholm 18,4 och Karlsborg har 18,3.

Bland männen ligger Töreboda (11,1) högst, Gullspång har 10,8 och Tidaholm 9,8.

Sjukpenningtal

Essunga 13,0

Falköping 11,0

Gullspång 14,1

Götene 14,1

Hjo 12,2

Karlsborg 13,0

Lidköping 12,4

Mariestad 12,7

Skara 13,7

Skövde 10,3

Tibro 12,4

Tidaholm 13,9

Töreboda 13,9

Vara 14,0

Antalet nettodagar från sjukpenning delat med inskrivna försäkrade minus antal personer med hel ersättning.

Källa: Försäkringskassan