30 sep 2015 06:00

02 okt 2015 09:06

Mer hjälp till krigsskadade

Röda Korsets center får extra medel

Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade får mer pengar av östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den tidigare överenskommelsen utökas under tiden 2015-2017. För 2016 och 2017 handlar det om 1,5 miljoner kronor, varav regionen står för 1,25 miljoner, per år och under 2015 blir den extra regionala kostnaden 120 000 kronor. Via de extra pengarna kan ytterligare 80 patienter tas hand om per år i Skövde.

– Behovet är enormt, men det här är vad vi kan göra just nu, säger ordföranden Gunilla Druve Jansson (C).

Regionen ska bygga upp en elevhälsodatabas, för att kunna jämföra och analysera hälsoläget hos barn och unga i skolåldern. Östra nämnden finansierar med 287 250 kronor i år och 187 500 kronor nästa år.

Databasen ska testas i fem kommuner, bland annat Skövde, under våren.

– Databasen behövs för att få bättre fart i elevhälsoarbetet, säger Gunilla Druve Jansson, och tillägger:

– Databasen kommer inte att vara individbaseras. Uppgifterna avidentifieras.

Den tidigare överenskommelsen utökas under tiden 2015-2017. För 2016 och 2017 handlar det om 1,5 miljoner kronor, varav regionen står för 1,25 miljoner, per år och under 2015 blir den extra regionala kostnaden 120 000 kronor. Via de extra pengarna kan ytterligare 80 patienter tas hand om per år i Skövde.

– Behovet är enormt, men det här är vad vi kan göra just nu, säger ordföranden Gunilla Druve Jansson (C).

Regionen ska bygga upp en elevhälsodatabas, för att kunna jämföra och analysera hälsoläget hos barn och unga i skolåldern. Östra nämnden finansierar med 287 250 kronor i år och 187 500 kronor nästa år.

Databasen ska testas i fem kommuner, bland annat Skövde, under våren.

– Databasen behövs för att få bättre fart i elevhälsoarbetet, säger Gunilla Druve Jansson, och tillägger:

– Databasen kommer inte att vara individbaseras. Uppgifterna avidentifieras.