30 sep 2015 19:00

30 sep 2015 19:14

Regionen vill ta över alarmering

VÄSTRA GÖTALAND: Beslut nästa vecka

Nästa vecka tar regionen beslut om samarbetet med SOS Alarm. Det mesta talar för att regionen i framtiden sköter alarmering och prioritering i egen regi.

Avtalet med SOS Alarm går ut sista mars nästa år. Det sades upp förra året och numera sköts vissa delar av prioriteringen av regionens egna sjuksköterskor.

Redo att ta över

Regionen är redo att ta nästa steg och på tisdag ska regionstyrelsen behandla ärendet, förslaget till beslut att regiondirektören ska arbeta för att regionen ska driva prioriterings- och dirigeringsfunktionerna för ambulanser och sjuktransporter i egen regi.

Under tisdagen fick ledamöterna i hälso- och sjukvårdsstyrelsen information. Under presskonferensen var politikerna förtegna och försiktiga.

– Det är viktigt att alla synpunkter kommer fram, men det finns förutsättningar för att vi ska bli överens, säger Jim Aleberg (S), vice ordförande i HSS.

Diffusa symptom

HSS tog beslut om att införa diagnostiska centrum på fem sjukhus, bland annat Skaraborgs sjukhus, i regionen.

Där ska cirka en läkare, stöttad av sjuksköterska och andra specialister, jobba på heltid med att utreda patienter med diffusa symptom, som kan bero på cancer eller annan allvarlig sjukdom. Skåne har infört konceptet med gott resultat; där hade cirka 20 procent av de remitterade patienter någon form av cancer.

– Patienten slipper bollas mellan primärvård och olika specialiteter. Vi räknar med cirka 800 patienter i regionen per år, men det beror ju på hur många remisser som kommer in, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i HSS.

Under augusti hade bara 71 procent av de väntande patienterna fått träffa läkare inom tre månader, 75 procent hade fått behandling i rätt tid och 89 procent av de med välgrundad misstanke om cancer fick göra sitt första besök inom 14 dagar.

Samtliga noteringar är sämre än måltalen.

– Det är oroväckande, vi håller på och tittar på hur vi ska göra, säger Jonas Andersson.

Avtalet med SOS Alarm går ut sista mars nästa år. Det sades upp förra året och numera sköts vissa delar av prioriteringen av regionens egna sjuksköterskor.

Redo att ta över

Regionen är redo att ta nästa steg och på tisdag ska regionstyrelsen behandla ärendet, förslaget till beslut att regiondirektören ska arbeta för att regionen ska driva prioriterings- och dirigeringsfunktionerna för ambulanser och sjuktransporter i egen regi.

Under tisdagen fick ledamöterna i hälso- och sjukvårdsstyrelsen information. Under presskonferensen var politikerna förtegna och försiktiga.

– Det är viktigt att alla synpunkter kommer fram, men det finns förutsättningar för att vi ska bli överens, säger Jim Aleberg (S), vice ordförande i HSS.

Diffusa symptom

HSS tog beslut om att införa diagnostiska centrum på fem sjukhus, bland annat Skaraborgs sjukhus, i regionen.

Där ska cirka en läkare, stöttad av sjuksköterska och andra specialister, jobba på heltid med att utreda patienter med diffusa symptom, som kan bero på cancer eller annan allvarlig sjukdom. Skåne har infört konceptet med gott resultat; där hade cirka 20 procent av de remitterade patienter någon form av cancer.

– Patienten slipper bollas mellan primärvård och olika specialiteter. Vi räknar med cirka 800 patienter i regionen per år, men det beror ju på hur många remisser som kommer in, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i HSS.

Under augusti hade bara 71 procent av de väntande patienterna fått träffa läkare inom tre månader, 75 procent hade fått behandling i rätt tid och 89 procent av de med välgrundad misstanke om cancer fick göra sitt första besök inom 14 dagar.

Samtliga noteringar är sämre än måltalen.

– Det är oroväckande, vi håller på och tittar på hur vi ska göra, säger Jonas Andersson.