01 okt 2015 06:00

01 okt 2015 22:12

Operationav äggstock dröjde länge

IVO-KRIKTIK

Skaraborgs sjukhus får kritik för vården av en 19-årig kvinna med smärtor i buken. Trots misstankar om att äggstocken hade vridit sig, dröjde det cirka 20 timmar innan det blev operation. Äggstocken fick tas bort vid ingreppet.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, säger att vårdgivaren inte säkerställt att den unga kvinnan fick en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Ivo menar att sannolikheten för att äggstocken hade kunnat räddas hade varit större om operationen utförts tidigare. Kvinnan skriver i sin anmälan att hon funderar över om händelsen innebär att det blir svårt att bli gravid i framtiden.

Dagen innan ingreppet undersöktes kvinnan, men det gjordes ingen gynekologisk undersökning. Hon fick åka hem utan diagnos men med fortsatt värk.

Skaraborgs sjukhus får kritik för vården av en 19-årig kvinna med smärtor i buken. Trots misstankar om att äggstocken hade vridit sig, dröjde det cirka 20 timmar innan det blev operation. Äggstocken fick tas bort vid ingreppet.

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, säger att vårdgivaren inte säkerställt att den unga kvinnan fick en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Ivo menar att sannolikheten för att äggstocken hade kunnat räddas hade varit större om operationen utförts tidigare. Kvinnan skriver i sin anmälan att hon funderar över om händelsen innebär att det blir svårt att bli gravid i framtiden.

Dagen innan ingreppet undersöktes kvinnan, men det gjordes ingen gynekologisk undersökning. Hon fick åka hem utan diagnos men med fortsatt värk.