01 okt 2015 20:11

01 okt 2015 20:15

Stopp i tågtrafiken

Det är stopp i tågtrafiken förbi Sävenäs station vilket påverkar pendeltågstrafiken på sträckan Göteborg-Alingsås samt fjärrtågen på sträckan Göteborg-Alingsås-Skövde samt vidare norrut med förseningar. Orsaken är en olycka med en tågvagn som börjat läcka väteperoxid.

Enligt Aftonbladet rör det sig om en tankvagn innehållandes 20 ton av det giftiga och frätande ämnet väteperoxid som sprungit läck. Bangården vid Sävenäs station evakueras just och det har dragits upp ett 50 meter stort riskområde. Tågtrafiken är helt avstängd på platsen.

Texten uppdateras.

 

Det är stopp i tågtrafiken förbi Sävenäs station vilket påverkar pendeltågstrafiken på sträckan Göteborg-Alingsås samt fjärrtågen på sträckan Göteborg-Alingsås-Skövde samt vidare norrut med förseningar. Orsaken är en olycka med en tågvagn som börjat läcka väteperoxid.

Enligt Aftonbladet rör det sig om en tankvagn innehållandes 20 ton av det giftiga och frätande ämnet väteperoxid som sprungit läck. Bangården vid Sävenäs station evakueras just och det har dragits upp ett 50 meter stort riskområde. Tågtrafiken är helt avstängd på platsen.

Texten uppdateras.